Institutul de cercetări științifice în construcții INCERCOM


În proces de reorganizare conform Hotărârii Guvernului nr. 633/2023 Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe”

Informații generale

Institutul de Cercetări Științifice în Costrucții INCERCOM
1003600051547
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

M - Activități profesionale, științifice și tehnice

M7111 - Activități de arhitectură

#
022-776-818
5 iulie 1995
Lupuşor Nicolae
43

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

8.564.099,00 lei
100%
10.57.150,00 lei
17.144.650,00 lei
0.01%
7.613.394,00 lei
+436.789,00 lei
25%
109.197,00 lei
109.197,00 lei
109.197,00 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 8.564,10 10.157,15 7.613,39 30.220,89 43 +436,79
2021 8.564,10 9.744,3 8.517,23 29.830,06 53 +329,93
2020 8.564,10 8.360,14 6.466,12 29.635,25 57 +214,56
2019 8.564,10 9.711,65 7.966,86 30.242,18 55 +472,97

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2023 25 109.197,00 109.197,00 109.197,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2022 25 115.473,80 115.473,80 115.473,80 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 107.243,50 107.243,50 107.243,50 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,05% 25,04% 1,45 2,49
2021 0,89% 12,59% 3,01 2,66
2020 0,61% 22,66% 7,49 2,53
2019 1,20% 17,97% 4,55 2,52

Planuri de achiziții

2022
Planificat
3.249.100,00 Lei
Executat
2.645.298,00 Lei
Diferență
-603.802,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Lupuşor Nicolae - din 30.09.2022 Administrator interimar

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Bolun Viorica - din 04.04.2022, Consultant principal Direcția evidentă și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Budaian Teodora - din 23.12.2021, Consultant principal Direcția administrarea bunurilor imobile şi relații funciare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Cațer Grigore - din 04.04.2022, Șef Direcția infrastructura calității și supravegherea pieței, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Șipitca Veaceslav - din 16.06.2022 Secretar de stat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Taban Lilia - din 23.12.2021, Șef adjunct Direcția investiții publice, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Metalferos (Statut-Incercom.pdf - 15.5 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Plan-de-afaceri-2022-9.pdf - 2.1 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

indicatori de performanță 2022_2023 (indicatorii-de-performanta-2022_2023-27.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-31.pdf - 4.3 Mb)
SF 2021 (SF-2021-32.pdf - 0.9 Mb)
SF 2020 (SF-2020-30.pdf - 4.2 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Incercom
Darea de seama Consiliu-2022-Incercom