Metalferos


S.A. “Metalferos” este un agent economic de colectare, păstrare, prelucrare, sortare, comercializare şi export a resturilor şi deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată.

Informații generale

Metalferos S.A.
1002600025822
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

E3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

022 509-159
5 iulie 1995
Bondari Petru
168

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

3.590.420,00 lei
78.28%
216.963.132,00 lei
1.254.633,00 lei
-0.03%
189.214.142,00 lei
-13.219.720,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 3.590,42 216.963,13 189.214,14 367.624,85 168 -13.219,72
2021 3.590,42 1.743.211,85 1.614.870,03 397.430,51 193 +29.748,49
2020 3.590,42 1.236.691,11 1.136.900,47 375.417,43 211 +13.785,18
2019 3.590,42 1.192.017,06 1.083.034,01 378.474,57 214 +19.314,58

Dividende

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare dividende
(în bugetul de stat)
2022 25 11.636.925,20 11.636.925,20 11.636.925,20 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 5.395.938,00 5.395.938,00 5.395.938,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -3,42% 12,79% 128,52 98,99
2021 9,20% 7,36% 382,52 445,18
2020 4,16% 8,07% 148,70 179,09
2019 5,70% 9,14% 94,21 116,44

Planuri de achiziții

2022
Planificat
72.978.454,00 Lei
Executat
20.020.634,00 Lei
Diferență
-52.957.820,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Bondari Petru - din 02.10.2023 Director general interimar

Reprezentatul statului

Grigoreanu Tatiana - din 28.10.2022, Consultant principal Secția valorificarea bunurilor entităților, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății :

Filimon Oleg - din 22.06.2023, Consultant principal Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Cristal Felicia - din 22.06.2023, Șef Secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Diaconu Serghei - din 22.06.2023, Șef în Cabinetul Prim-Ministrului, Membru
Arpintin Veronica - din 22.06.2023, Secretar de stat (mediul de afaceri), Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Roșca Dina - din 22.06.2023 Secretar general Ministerul Finanțelor, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 78,28%
Alți acționari - 21,72%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Gorceac Tatiana - din 22.06.2023, Șef adjunct Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Cazacu Diana - din 22.06.2023 Şef Direcţia evidență contabilă, Ministerul Finanțelor, Membru
Nicov Ana - din 22.06.2023, Auditor intern principal Serviciu audit intern Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Comitetul de audit:

Olișevschi Sergiu - din 22.06.2023, Șef Serviciul audit intern, Agenția Proprietății Publice, Membru
Jandîc Livia - din 22.06.2023, Șef Serviciul audit intern, Ministerul Finanțelor, Membru
Beșliu Viorica - din 22.06.2023, Șef Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Metalferos (Statut-Metalferos.pdf - 26.4 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022-2024 (Plan-de-afaceri-2022-2024-3.pdf - 3.5 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-2.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-7.pdf - 8.6 Mb)
SF 2021 (SF2021-7.pdf - 7.8 Mb)
SF 2020 (SF2020-7.pdf - 7.9 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Metalferos (Regulamentul-Consiliului-Metalferos.pdf - 4.6 Mb)
Regulamentul Comitetului de audit Metalferos (Regulamentul-Comitetului-de-audit-Metalferos.pdf - 2.6 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport Comisie de Cenzori 2022