Moldcinema


Informații generale

SOCIETATEA PE ACȚIUNI MOLDCINEMA
1003600040239
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

L - Tranzacții imobiliare

L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

#
022-384-383
10 aprilie 2003
Boris Galan
5

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

1.182.606,00 lei
100%
781.668,00 lei
0,00 lei
0.01%
84.160,00 lei
+31.230,00 lei
50%
15.615,00 lei
15.615,00 lei
15.615,00 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 1.182,61 781,67 84,16 2.367,64 4 +31,23
2021 1.182,61 635,29 77,15 2.336,41 4 -1,57
2020 1.182,61 716,81 101,76 2.348,96 4 +22,79
2019 1.182,61 693,33 86,52 2.333,07 4 +13,80

Dividende

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare dividende
(în bugetul de stat)
2023 50 15.615,00 15.615,00 15.615,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 11.395,30 11.395,30 11.395,30 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,51% 89,23% 87,60 167,71
2021 0,31% 87,86% 70,87 145,29
2020 1,41% 85,80% 52,09 113,63
2019 1,20% 87,52% 22,88 65,40

Planuri de achiziții

2022
Planificat
25.900,00 Lei
Executat
Informație lipsă
Diferență
Informație lipsă
Raport de execuție

Organul executiv

Galan Boris - din 03.04.2023 Director interimar

Reprezentatul statului

Filimon Oleg - din 20.06.2022, Șef Serviciu proiecte investitionale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Cunițchi Liudmila - Consultant principal Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Popas Ala - Șef Direcția management instituțional, Agenția Proprietății Publice, Membru
Volcov Veaceslav - Consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Ciobanu Victor - Șef Secție politici de dezvoltare a antreprenorialului, întreprinderilor mici și mijlocii și comerț interior, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Rodideal Alexandru - Șef Secţia datorie externă şi recreditare, Ministerul Finanțelor, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 100%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Vrabie Ana - Consultant principal Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Stiharu Natalia - Consultant principal Direcţia monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor, Membru
Niculcea Ramona - Consultant principal Secția analiză și prognozare macroeconomică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Moldcinema (Statut-Moldcinema.pdf - 3.6 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023.pdf - 0.3 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022.pdf - 1.1 Mb)
SF 2021 (SF2021.pdf - 5.9 Mb)
SF 2020 (SF2020.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Societății Moldcinema (Regulamentul-Societatii-Moldcinema.pdf - 1.3 Mb)
Regulament Comisia de cenzori Moldcinema (Regulament-Comisia-de-cenzori-Moldcinema.pdf - 0.2 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Moldcinema
Darea de seama Consiliu-2022-Moldcinema
Raport cenzori-2022-Moldcinema
Raport conducere-2022-Moldcinema