Radiocomunicații


Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”, este operatorul naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova și oferă servicii de difuzare a programelor de radio şi televiziune pe întreg teritoriul republicii, având în administrare două reţele de radiodifuziune cu acoperire naţională în format analog, o rețea radio prin fir ce funcționează doar în mun. Chișinău și o reţea publică de televiziune (Multiplexul naţional A) cu acoperire naţională în format digital.

Informații generale

Radiocomunicații
1002600049442
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

J - Informații și comunicări

J6120 - Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu

022-876-444
31 decembrie 1992
Iacob Mihail
144

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

108.757.907,00 lei
100%
57.401.741,00 lei
2.273.540,00 lei
0.01%
47.189.500,00 lei
+1.007,408,00 lei
25%
251.852,00 lei
251.852,00 lei
251.852,00 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 108.757,91 57.401,74 47.189,50 155.498,89 144 +1.007,41
2021 108.757,91 56.618,22 42.860,87 155.325,29 152 +2.271,11
2020 108.757,91 56.542,4 44.546,18 156.102,85 156 +4.615,68
2019 108.757,91 57.66119 46.661,29 152.922,96 163 +2.564,74

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2023 25 251.852,00 251.852,00 251.852,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2022 25 567.778,80 567.778,80 567.778,80 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
2021 50 2.307.844,00 2.307.844,00 2.307.844,00 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,13% 17,79% 11,52 18,96
2021 1,82% 24,30% 62,99 44,41
2020 3,26% 21,22% 54,11 43,18
2019 2,05% 19,08% 43,84 38,76

Planuri de achiziții

2022
Planificat
51.034.000,00 Lei
Executat
30.495.327,00 Lei
Diferență
-20.538.673,00 Lei
Raport de execuție Planul de achiziții

Organul executiv

Iacob Mihail - din 27.09.2013 Administrator

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Filimon Oleg - din 14.04.2023, Șef Serviciu proiecte investiționale, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Ursu Ion - din 14.04.2023, Șef Secția tehnologia informației și comunicațiilor, Cancelaria de Stat, Membru
Bolun Viorica - din 14.04.2023, Consultant principal Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Membru
Patrașcu Natalia - din 24.07.2023, Șef Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Bolduratu Vasile - din 14.04.2023, Corpul de Control al Prim-ministrului, Membru
Cușcă Andrei - din 14.04.2023, Șef Direcție politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Golban Olga - din 14.04.2023, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Radiocomunicații (Statut-Radiocomunicatii.pdf - 16.5 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2020-2022 (Plan-de-afaceri-2020_2022.pdf - 0.8 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

indicatori de performanță 2022_2023 (indicatorii-de-performanta-2022_2023-33.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-38.pdf - 1.1 Mb)
SF 2021 (SF-2021-40.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF-2020-37.pdf - 2.9 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Radiocomunicații (Regulamentul-Consiliului-Radiocomunicatii.pdf - 4.0 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Radiocomuncații
Darea de seama Consiliu-2022- Radiocomunicații