RĂUT


Societatea pe acțiuni „Răut” are ca spectru de activitate producerea sistemelor hidroacustice de mare, de navigație și stații pentru flotă. Intentată procedura de insolvabilitate din 04.09.2023. Administrator al insolvabilității Lupea Victor.

Informații generale

Răut
1002602000612
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi în insolvabilitate

C - Industria prelucrătoare

C2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

#
office@raut.md
0231-230-90
8 august 1995
Cojocari Ion
204
04.09.2023
Victor Lupea
76.52 %

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

49.326.039,00 lei
76.52%
2.864.151,00 lei
23.627,00 lei
-0.04%
1.691.767,00 lei
-3.737.044,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 49.326,04 2.864,15 1.691,77 82.769,38 204 -3.737,04
2021 49.326,04 6.031,46 3.615,38 88.910,45 217 -9.464,53
2020 49.326,04 4.105,99 2.185,34 98.970,46 254 -5.895,87
2019 49.326,04 31.352,15 28.950,95 105.536,54 294 +1.878,23

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -4,02% 40,93% 3,44 9,99
2021 -9,16% 40,06% 6,28 18,74
2020 -5,21% 46,78% 2,21 8,44
2019 1,57% 7,66% 3,48 14,20

Planuri de achiziții

2022
Planificat
8.049.000,00 Lei
Executat
Informație lipsă
Diferență
Informație lipsă
Raport de execuție

Organul executiv

Cojocari Ion - din 30.01.2017 Director general

Organele de conducere

Consiliul societății:

Manole Vitalie - din 30.06.2023, Șef Secția acte normative, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Cotruță Ion - din 30.06.2023, Șef adjunct Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Membru
Beșliu Tatiana - din 30.06.2023, Șef Direcția planificare strategică și priorități, Cancelaria de Stat , Membru
Iaconi Liliana - din 30.06.2023, Șef Direcția coordonare politici publice, Ministerul Finanțelor, Membru
Mămăligă Liliana MDED - din 30.06.2023, Consultant principal Direcțiai politici de atragerea investițiilor și dezvoltare industrială, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 76,52%
Alți acționari - 23,48%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Vrabie Ana - din 30.06.2023, Consultant principal Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Secu Viorica - din 30.06.2023, Șef Direcția tezoreria regională Chișinău-bugetul de stat, Ministerul Finanțelor, Membru
Jalbă Natalia - din 30.06.2023, Consultant principal Secțiai metrologie, standardizare și evaluare conformității, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Răut (Statut-Raut.pdf - 1.0 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-21.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-21.pdf - 0.1 Mb)
SF 2021 (SF2021-22.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF2020-22.pdf - 0.2 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Răut (Regulamentul-Consiliului-Raut.pdf - 7.2 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport cenzori-2022-Răut
Raport audit 2022 Răut
Darea de seama Consiliu-2022-Răut

Alte anexe

Hotărârea instanței de judecată (SA-Raut-insolv.pdf - 0.1 Mb)