SANFARM PRIM


Informații generale

SANFARM PRIM
1002600039072
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletele

G4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

022-727-288
28 februarie 1996
Susarencu Svetlana
81

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

4.492.330,00 lei
99.11%
86.298.560,00 lei
887.122,00 lei
-0.01%
78.619.511,00 lei
-150.398,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 4.492,33 86.298,56 78.619,51 15.769,36 81 -150,39
2021 4.492,33 72.473,15 65.471,38 15.919,76 87 +1.473,98
2020 4.492,33 81.940,45 74.707,38 14.420,17 97 +860,23
2019 4.492,33 91.531,11 83.653,85 13.560,30 99 -2.350,63

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -0,61% 8,90% 1,87 2,77
2021 5,67% 9,66% 1,80 2,92
2020 2,84% 8,83% 1,35 2,08
2019 -6,89% 8,61% 1,39 2,02

Planuri de achiziții

2022
Planificat
1.979.000,00 Lei
Executat
Informație lipsă
Diferență
Informație lipsă
Raport de execuție

Organul executiv

Susarencu Svetlana - din 04.07.2023 Director general

Reprezentatul statului

Cunițchi Liudmila - din 29.05.2023, Consultant principal Direcţia privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Manole Vitalie - din 30.06.2023, Șef Secția acte normative, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Volcov Veaceslav - din 30.06.2023, Consultant principal Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Popas Ala - din 30.06.2023, Șef Direcției management instituțional, Agenția Proprietății Publice, Membru
Dermenji Vladimir - din 30.06.2023, Șef Direcția financir-administrativă, Ministerul Sănătății, Membru
Arachelov Vladimir - din 30.06.2023, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor, Membru

Adunarea generală a acționarilor:

Agenția Proprietății Publice - 99,11%
Alți acționari - 0,89%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Staver Svetlana - din 30.06.2023, Șef Directia planificare, analiza și evaluare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Savca Natalia - din 30.06.2023, Consultant superior Secţia valorificarea bunurilor entităţilor de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Nițuleac Dmitrii - din 30.06.2023, Șef Secția analitică, Direcția politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Sanfarm Prim (Statut-Sanfarm-Prim.pdf - 19.4 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022-2024 (Plan-de-afaceri-2022-2024-4.pdf - 5.9 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-23.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-23.pdf - 6.3 Mb)
SF 2021 (SF2021-24.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF2020-24.pdf - 0.6 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Sanfarm Prim (Regulamentul-Consiliului-Sanfarm-Prim.pdf - 0.2 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Sanfarm Prim
Dare de seama Consiliu-2022 -Sanfarm Prim
Raport cenzori-2022-Sanfarm Prim
Raport conducere-2022-Sanfarm Prim