SPB Constructorul


Întreprinderea de stat „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul””, este un agent economic care prestează servicii curativ-profilactice: reabilitare medicală (staționar și ambulator), tratament balneosanatorial, examen medical periodic al contingentului de angajați care lucrează cu factori profesionali de risc, precum și servicii de diagnostic și tratament.

Informații generale

Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul”
1003600013455
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

Q - Sănătate și asistență socială

Q8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală

022-751-456
28 ianuarie 1994
Zlatovcen Alexei
67

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

4.295.815,00 lei
100%
11.799.571,00 lei
17.003.111,00 lei
0.24%
12.028.111,00 lei
+230.545,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 4.295,81 11.799,57 12.028,11 542,13 67 +230,54
2021 4.295,81 11.860,21 9.485,02 1.380,08 77 -642,32
2020 4.295,81 6.596,89 7.495,18 2.021,22 78 -3.417,03
2019 4.295,81 12.885,48 2.486,18 5.535,36 104 +209,24

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 0,95% -01,94% 0,27 1,02
2021 -2,53% 20,03% 0,44 1,06
2020 -12,92% -13,62% 0,50 1,09
2019 0,46% 80,71% 1,03 1,26

Planuri de achiziții

Planificat
Informație lipsă
Executat
-
Diferență
-
Planul de achiziții

Organul executiv

Zlatovcen Alexei - din 14.11.2019 Administrator interimar

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Vrabie Ana - din 09.09.2022, Consultant principal Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Ciobanu Marina - din 06.10.2023, Consultant principal, Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Cozma Ludmila - din 01.07.2022, Consultant superior Direcția evidentă și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Membru
Haret Gheorghe - din din 01.07.2022, Șef cabinetul ministrului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Iaconi Ion - din 23.12.2021, Șef Direcție bugetele locale, MembruMinisterul Finanțelor,

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Constructorul (Statut-Constructorul.pdf - 2.6 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

indicatori de performanță 2022_2023 (indicatorii-de-performanta-2022_2023-35.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-41.pdf - 0.1 Mb)
SF 2021 (SF-2021-43.pdf - 0.2 Mb)
SF 2020 (SF-2020-40.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulament Consiliului Constructorul (Regulament-CA-Constructorul.pdf - 4.0 Mb)

Rapoarte de activitate

Darea de seama 2022 Constructorul
raport administrator 2022