Stațiunea didactică experimentală Stăuceni


Întreprinderea de Stat Stațiunea didactică experimentală Stăuceni se află în proces de faliment. Lichidator Bulgaru Igor.

Informații generale

Stațiunea didactică experimentală Stăuceni
1003600169651
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi în insolvabilitate

A - Agricultură, silvicultură și pescuit

A0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

#
16 martie 1993
Ciudin Maxim
11
04.03.2022
Igor Bulgaru
100 %
Malanciuc Irina
irina.malanciuc@app.gov.md
022 234067

Capital social

2022-2019
mii lei

Venit / cost vânzări

2022-2019
mii lei

Profit / pierderi

2022-2019
mii lei

Active nete

2022-2019
mii lei

Salariul mediu

2022-2019
lei

Număr anagajați

2022-2019
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

0,00 lei
100%
3.654.908,00 lei
0,00 lei
12.12%
5.435.982,00 lei
-2.005.932,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2019 0,00 4.104,39 2.833,98 -1.000,71 13 +251,38
2020 0,00 1.432,06 1.991,00 -513,46 12 -2.255,03
2021 0,00 7.003,07 3.782,95 1.100,06 11 +2.833,17
2022 0,00 3.654,91 5.435,98 -1.430,93 11 -2.005,36

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2019 2,60% 30,95% 0,84 0,91
2020 -22,35% -39,03% 0,78 0,94
2021 31,32% 45,98% 0,86 1,13
2022 -20,07% -48,73% 0,74 0,88