Stațiunea tehnologică pentru irigare Chișinău


Întreprinderii de stat "Statiunea Tehnologica pentru Irigare Chisinau" i s-a constatat insolvabilitatea în 26.05.2016. La moment este în proces de faliment. Lichidator Postica Andrei.

Informații generale

Stațiunea tehnologică pentru irigare Chișinău
1003600099776
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi în insolvabilitate

L - Tranzacții imobiliare

L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

#
30 decembrie 1992
25.06.2022
Andrei Postica
100 %
Lupea Victor

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

3.911.351,00 lei
100%
591.451,00 lei
80.000,00 lei
0.03%
211.867,00 lei
+287.906,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
0,00 lei
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 3.911,35 591,5 211,87 10.950,78 0 +287,91
2021 3.911,35 539,34 212,05 10.662,87 0 +211,39
2020 3.911,35 560,28 239,41 10.391,32 0 +457,82
2019 3.911,35 562,08 216,76 9.924,69 0 -2.480,70

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,06% 64,18% 0,20 1,59
2021 0,79% 60,68% 1,58 0,02
2020 1,71% 57,27% 0,23 1,60
2019 -7,84% 61,44% 0,19 1,50