Termoelectrica


S.A. Termoelectrica este cel mai important agent economic producător de energie electrică și termică

Informații generale

Termoelectrica
1003600026295
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

D3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

022-436-459
27 octombrie 1997
Razlovan Iurie
1756

Capital social

2020-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2020-2022
mii lei

Profit / pierderi

2020-2022
mii lei

Active nete

2020-2022
mii lei

Salariul mediu

2020-2022
lei

Număr anagajați

2020-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

554.051.660,00 lei
100%
4.640.631.975,00 lei
3.015.757.366,00 lei
-0.17%
4.872.822.565,00 lei
-232.934.320,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a înregistrat pierdere netă

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 554.051,66 4.640.631,97 4.872.822,56 1.252.506,63 1756 -232.934,32
2021 554.051,66 2.864.503,56 2.597.022,04 1.486.621,56 1767 +177.888,84
2019 554.051,66 2.335.308,43 2.003.632,47 2.149.011,93 1825 +190.811,46
2020 554.051,66 2.177.855,12 1.999.215,40 2.009.073,09 1819 -4.798,12

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 -4,53% -5,00% 1,60 1,30
2021 3,98% 9,34% 2,48 4,36
2020 -0,15% 8,20% 6,79 1,65
2019 3,75% 14,20% 5,28 1,59

Planuri de achiziții

2022
Planificat
2.599.913.633,00 Lei
Executat
Informație lipsă
Diferență
Informație lipsă
Raport de execuție

Organul executiv

Razlovan Iurie - din 28.07.2023 Director general interimar

Reprezentatul statului

Ermurachi Nelli - din 20.06.2023, Consultant principal Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Chicu Sergiu - din 31.05.2023, Șef adjunct Direcția contecios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Staver Svetlana - din 31.05.2023, Șef Direcția planificare, analiză și evaluare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Bolduratu Vasile - din 31.05.2023, Corpul de Control al Prim-Ministrului, Membru
Magdîl Nicolae - din 31.05.2023, Șef Secția eficiență energetică și energie regenerabilă, Ministerul Energiei, Membru
Cojuhari Viorica - din 20.12.2023, Consultant principal Secția politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Balan Andrei - din 31.05.2023, Șef Direcția juridică, Ministerul Finanțelor, Membru
Bosîi Denis - din 31.05.2023, Consultant principal Direcția energie termică și congenerale, Ministerul Energiei, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 100%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Ceban Mariana - din 31.05.2023, Consultant principal Direcția evidenţa și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice, Membru
Paduca Stela - din 31.05.2023, Șef Direcţia monitorizarea activelor statului, Ministerul Finanțelor, Membru
Ciumac Ludmila - din 31.05.2023, Șef Serviciul financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Comitetul de audit:

Olișevschi Sergiu - din 31.05.2023, Auditor intern, Serviciu audit intern, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Palețchi Anastasia - din 31.05.2023, Șef Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice, Membru
Lungu Alexandru - din 31.05.2023, Auditor intern principal Serviciul audit intern, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Termoelectrica (Statut-Termoelectrica.pdf - 10.3 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-24.pdf - 0.3 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-24.pdf - 2.6 Mb)
SF 2021 (SF2021-25.pdf - 1.4 Mb)
SF 2020 (SF2020-25.pdf - 1.0 Mb)

Regulamente interne

Regulament-Consiliul-Societatii (Regulament-Consiliul-Societatii.pdf - 3.4 Mb)
Regulament Comisia de cenzori Termoelectrica (Regulament-Comisia-de-cenzori-Termoelectrica.pdf - 2.0 Mb)
Regulament Comitet de audit Termoelectrica (Regulament-Comitet-de-audit-Termoelectrica.pdf - 1.2 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Termoelectrica
Raport cenzori-2022-Termoelectrica
Raport conducere-2022-Termoelectrica