INCP Urbanproiect


În proces de reorganizare conform Hotărârii Guvernului nr. 633/2023 Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe”

Informații generale

Î.S. „Institutul Național de Cercetări și Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Arhitecturii „URBANPROIECT”
1003600150288
Î.S. - Întreprindere de Stat
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

M - Activități profesionale, științifice și tehnice

M7111 - Activități de arhitectură

022-242-164
20 octombrie 1992
Vlas Gheorghe
73

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

9.440.995,00 lei
100%
6.230.037,00 lei
4.263.700,00 lei
0.07%
4.730.307,00 lei
+166.852,00 lei
25%
41.472,21 lei
41.472,21 lei
41.472,21 lei
Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 9.440,99 6.230,04 4.730,31 2.589,41 73 +166,85
2021 9.440,99 5.153,94 3.777,11 2.422,56 87 +1,67
2020 9.440,99 3.584,09 4.305,82 2.420,88 92 -4.021,44
2019 9.440,99 8.209,24 8.593,95 6.442,32 119 -2.798,01

Defalcări

Anul
Repartizate
(procent)
Calculate
(Lei)
Pentru achitări în buget
(Lei)
Achitate
(Lei)
Variația
Lei - %
Informații despre achitare defalcări
(în bugetul de stat)
2022 25 41.472,21 41.472,21 41.472,21 0 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,60% 24,07% 0,43 1,26
2021 0,02% 24,07% 0,39 1,42
2020 -41,90% -20,14% 0,47 1,45
2019 -23,87% -04,69% 0,79 2,52

Organul executiv

Vlas Gheorghe - din 22.02.2021 Administrator interimar

Organele de conducere

Consiliul de administrație:

Patrașcu Natalia - din 26.07.2023, Șef Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Președinte
Mămăligă Ana - din 10.02.2022, Consultant superior Secţia valorificarea bunurilor entităţilor de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Boșneaga Alexei - din 20.10.2022, Șef al Secției politici și reglamentări tehnice în construcție, Direcția urbanism, construcții şi locuințe, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Membru
Konovalenco Angela - din 10.02.2022, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru
Pană Viorel - din 10.02.2022, Șef Direcția investiții publice și asistență financiară externă, Ministerul Finanțelor, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Urbanproiect (Statut-Urbanproiect.pdf - 7.3 Mb)

Planuri de afaceri

Plan de afaceri 2022 (Planul-de-Afaceri-2022-2.pdf - 0.8 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF-2022-45.pdf - 6.5 Mb)
SF 2021 (SF-2021-47.pdf - 1.6 Mb)
SF 2020 (SF-2020-44.pdf - 0.8 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Urbanproiect (Regulamentul-Consiliului-Urbanproiect.pdf - 3.1 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport conducere-2022-Urbanproiect