phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

COMUNICAT INFORMATIV Agenția Proprietății Publice anunță desfășurarea licitației cu strigare pentru obținerea dreptului de încheiere a contractului de arendă pentru un termen de 5 ani a terenurilor proprietate publică de stat:

23 februarie, 2023

Nr.

d/o

Denumirea obiectului

Amplasarea

Nr. cadastral

Suprafața, ha

Destinația funcțională

Indicele de bonitate

Valoarea inițială de

expunere (lei)

 1.  

Teren agricol

r-nul Dondușeni, sat. Țaul, extravilan

3449208.001

13,5191

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

71

40 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Dondușeni, sat. Țaul, extravilan

3449109.102

25,7167

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

71

82 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Dondușeni, sat. Țaul, extravilan

3449108.146

40,3908

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

71

110 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Dondușeni, sat. Țaul, extravilan

3449106.004

0,5019

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

71

2 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Dondușeni, sat. Țaul, extravilan

3449106.001

66,7653

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

71

200 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Edineț, com. Brătușeni, extravilan

4114207.148

88,3074

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

80

480 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Edineț, com. Brătușeni, extravilan

4114201.003

2,5809

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

80

15 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Edineț, com. Brătușeni, extravilan

4114203.002

255,6738

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

80

 1 500 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Edineț, com. Brătușeni, extravilan

4114206.002

52,266

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

80

290 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Edineț, com. Brătușeni, extravilan

4114207.147

28,2993

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

80

160 000

 1.  

Teren agricol

r-nul Edineț, com. Brătușeni, extravilan

4114207.149

62,8307

Prelucrarea terenului în scopuri agricole

80

350 000

 

Bunurile proprietate de stat se expun la licitație în corespundere cu prevederile cu art. 171 al Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 și Hotărârii Guvernului nr.136/2009.

Terenurile agricole proprietate publică a statului expuse la licitație pot fi folosite de arendaşi doar pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole. Nu se permite amplasarea/edificarea construcțiilor și/sau plantarea plantațiilor multianuale.

 La licitații pot participa:

a) persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

b) persoane fizice şi juridice străine cu capital social privat, apatrizi în conformitate cu legea;

c) asociații ale persoanelor specificate la lit. a) şi b).

Solicitanții vor prezenta, nu mai târziu de 3 martie 2023, ora 16:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 136/2009.

În destinația plății se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru obținerea dreptului de arendă.

Pentru participare la licitații, persoanele juridice din Republica Moldova, persoanele fizice și juridice străine, apatrizii achită taxa de participare în mărime de 3000 lei, persoanele fizice din Republica Moldova - 1500 lei la contul de decontare indicat mai sus.

Informații suplimentare referitor la modul de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitație și de desfășurare a licitației pot fi solicitate la Agenția Proprietății Publice +373(22) 223149, tel.+373(22) 229961, email: maria.cara@app.gov.md, lucia.grosu@app.gov.md.

Licitația se va desfășura la 6 martie 2023, ora 10.00, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, Casa Guvernului.