phone icon

Linia Verde

+373 22 229 960
MENU
Inapoi

Contactează-neDe pe această pagină aveți posibilitatea de a vă adresa Agenției Proprietății Publice în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări. Pentru a trimite o petiție este necesar să completați cîmpurile din formularul de mai jos, precum și să respectați cîteva condiții.

 

  • Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi autorităţile administraţiei publice vizate.
  • Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.
  • La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
  • Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale (Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.94), nu vor fi examinate.
  • În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.
MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1