Participarea la cea de a șaptea Sesiune Internațională privina parteneriatul public-privat al Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europ

4 decembrie 2023
Destinația Perioda Cheltuielile instituției
or. Geneva, Elveția 29.11.2023 - 03.12.2023 99.402,25 lei

În temeiul pct.23 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, Nota informativă a dnei Viorica Beșliu, Șef direcție, Direcția parteneriat public privat și proiecte investiționale și a dlui Gabriel Cojocaru, Consilier, Cabinetul directorului general.

O R D O N:

  1. A modifica ordinele nr. 52-d din 24.11.2023 și nr. 54-d din 27.11.2023 ”Cu privire la deplasarea peste hotare în orașul Geneva, Elveția” prin extinderea perioadei de delegare a dlui Roman Cojuhari, director general al Agenției Proprietății Publice, dnei Viorica Beșliu, șef direcție, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale și dlui Gabriel Cojocaru, consilier, Cabinetul directorului general din data de 29 noiembrie 2023 02 decembrie 2023 cu data de 29 noiembrie 202303 decembrie 2023.
  2. Cheltuielile suportare suplimentar de deplasare (transport, cazare, diurna, asigurare medicală, etc.) vor fi asigurate din contul Agenției Proprietății Publice.

Director general: Roman COJUHARI

Anexe

Ordin 56-d din 04.12.2023 (Ordin-56-din-04.12.2023.pdf - 0.6 Mb)