Vizita cu privire la verificarea situației create la entitățile din Ucraina care sunt proprietate a Republicii Moldova

24 noiembrie 2023
Destinația Perioda Cheltuielile instituției
or. Truscaveț, Ucraina 26.11.2023 - 28.11.2023 2.853,45 lei

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova,

O R D O N:

  1. Dl Iurie Palade, șef direcție, Direcția contencios și control al legalității, se deplasează, în interes de serviciu, ca reprezentant al Agenției Proprietăți Publice, pentru perioada 26-28 noiembrie 2023, în Truscaveț, regiunea Livov, Ucraina pentru verificarea situației create la entitățile din Ucraina care sunt proprietate a Republicii Moldova.
  2. Cheltuielile de deplasare (transport, cartea verde, diurna, alte cheltuieli) vor fi asigurate de către Agenția Proprietății Publice, conform foii de parcurs și actului de transmitere a autoturismului de serviciu.
  3. Direcția financiară, pe perioada deplasării angajatului sus nominalizat, va asigura plata salariului în conformitate cu legislația în vigoare.

Director general: Roman COJUHARI

Anexe

Ordin 53-d din 24.11.2023 (Ordin-53-din-24.11.2023.pdf - 0.6 Mb)