Vizita de studiu cu scopul schimbului de experianța în domeniul alimentare cu apă și canalizare, în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”

10 octombrie 2023
Destinația Perioda Cheltuielile instituției
or. Lisabona, Portugalia 24.10.2023 - 28.10.2023 0 lei

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, a demersului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova nr. 19-4717 din 11.09.2023 privitor la vizita de studiu cu scopul schimbului de experiență în Portugalia, desfășurat în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, demersul Agenției Proprietății Publice nr.14-04-6030 din 13.09.2023, pct. 13, sbpct. 10 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.902/2017,

O R D O N:

  1. Dna Tatiana Gorceac, șef adjunct interimar direcție, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, se deplasează, pentru perioada 24-28 octombrie 2023, în Lisabona, Portugalia pentru a participa la vizită de studiu cu scopul schimbului de experiență în domeniul alimentării cu apă și canalizare, în cadrul proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, implementat cu suportul financiar al Băncii Mondiale.
  2. Cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurna) vor fi asigurate de către organizatori.
  3. Direcția financiară, pe perioada deplasării angajatului sus nominalizat, va asigura plata salariului în conformitate cu legislația în vigoare.

Director general: Roman COJUHARI

Anexe

Ordin 41-d din 11.10.2023 (Ordin-41-din-11.10.2023.pdf - 0.7 Mb)