Dividende și defalcări

Dividendele reprezintă o parte din profitul net aferentă pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni, ce revine fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă.

Defalcările reprezintă o parte din profitul net obținut de către întreprinderile de stat  stabilite de fondator și transferate la bugetul de stat.

Decizia privind distribuirea, pentru plata dividendelor, a unei părți a profitului net obținut, se promovează prin intermediul reprezentantului statului, la adunarea generală a acționarilor.

Decizia cu privire la defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut, este asigurată prin intermediul consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și aprobată de către fondator.

Evidența achitării dividendelor și defalcărilor

Agenția Proprietății Publice deține funcția monitorizării și raportării achitării dividendelor și defalcărilor de către întreprinderile din gestiunea acesteia. Particularitățile de desfășurare a procesului de repartizare a profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat sunt specificate în Hotărârea Guvernului Nr.110 din 23.02.2011.

Conform cerințelor întreprinderile din administrarea APP au sarcina să calculeze dividendele și defalcările pînă la data de 30 iunie și să efectueze achitarea acestora pînă la data de 30 august a anului curent.
Evidența achitării dividendelor și defalcărilor instituțiilor din administrarea APP: Dividende 2020, 2021, 2022 Defalcări 2020, 2021, 2022

Evidența achitării dividendelor și defalcărilor pe anul curent

Achitarea dividendelor

Achitarea dividendelor de către Societăților pe acțiuni și Societăți cu răspundere limitată din administrarea Agenției Proprietății Publice

30

întreprinderi
în total
Denumirea Dividende calculate Dividende pentru achitare în bugetul de stat Dividende achitate Detalii
Arena Națională 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Barza Albă 2.430.363,60 2.430.363,60 2.430.363,60 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
CARTUȘ 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
CET Nord 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Combinatul de vinuri Cricova 2.738.865,00 2.738.865,00 2.738.865,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
Drumuri Cahul 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Drumuri Căușeni 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Drumuri Cimișlia 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat un profit nul
Drumuri Criuleni 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Drumuri Edineț 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Drumuri Ialoveni 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Drumuri Orhei 506.531.88 506.531.88 506.531.88 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
Drumuri Rîșcani 145.524,23 145.524,23 145.524,23 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
Drumuri Soroca 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Drumuri Strășeni 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Energocom 71.250.997,00 71.250.997,00 71.250.997,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
Franzeluța 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Furnizarea Energiei Electrice NORD 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Institutul de Cercetari Științifice Rif Acvaaparat 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Loteria Națională a Moldovei 85.130.612,00 85.130.612,00 85.130.612,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
Metalferos 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Moldcinema 15.615,00 15.615,00 15.615,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
MOLDEXPO 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Moldova Film 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Moldovagaz 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Moldtelecom 19.954.500,00 19.954.500,00 19.954.500,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
RED NORD 34.675.052,05 34.675.052,05 34.675.052,05 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a dividendelor în bugetul de stat
SANFARM PRIM 0 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Termoelectrica 0 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
TRACOM 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Achitarea defalcărilor

Achitarea defalcărilor de către Întreprinderile de stat din administrarea Agenției Proprietății Publice

51

întreprinderi
în total
Denumirea Defalcări calculate Defalcări pentru achitare în bugetul de stat Defalcări achitate Detalii
Administrația de stat a drumurilor 1.534.490,77 1.534.490,77 1.534.490,77 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Aeroportul Internațional Chișinău 1.343.533,50 1.343.533,50 1.343.533,50 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Aeroportul Internațional Mărculești 0 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Bacul Molovata 0 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat un profit nul
Calea Ferată din Moldova 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Centrul de cultură populară Veselia 0 0 853,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă 112.599,50 112.599,50 112.599,50 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Centrul de Instruire Inmacom-Didactic 37.387,34 37.387,34 37.387,34 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Centrul de Medicină a Aviației Civile 10.462,75 10.462,75 8.709,80 Întreprinderea și-a onorat parțial obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare 294.534,00 294.534,00 294.534,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Combinatul de vinuri de calitate Mileștii Mici 572.262,25 572.262,25 573.000,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Combinatul Poligrafic din Chișinău 216.135,00 216.135,00 216.135,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Detașamentul de Pază Paramilitară 91.100,75 91.100,75 91.100,75 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor 27.650,50 27.650,50 27.650,50 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Direcția Nodului Hidrotehnic Costești Stânca 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Direcția pentru Exploatarea Imobilului 1.451.369,53 1.451.369,53 1.451.369,53 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Direcția Servicii pentru Corpul Diplomatic 633.766,50 633.766,50 633.766,50 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Editura de imprimare Statistica 65.100,00 65.100,00 65.100,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Editura didactică de stat Lumina 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Editura Universul 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Expediția Hidrogeologică EHGEOM 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Fabrica de Sticlă din Chișinău 24.971.278,60 24.971.278,60 49.652.228,60 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Flus 73.524,43 73.524,43 73.524,43 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Hotelul Zarea 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
INCP Urbanproiect 41.472,21 41.472,21 41.472,21 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
INMEX 565.639,05 565.639,05 579.447,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Institutul de cercetare, proiectare și tehnologie ENERGOPROIECT 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Institutul de cercetări științifice în construcții INCERCOM 109.197,00 109.197,00 109.197,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Institutul de proiectări INDALPROIECT 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro 412.804,80 412.804,80 412.804,80 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Întreprinderea agricolă Dumbrava Vest 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Întreprinderea de stat editorial poligrafică Știința 51.845,00 51.845,00 51.845,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Manejul de Atletică Ușoară 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Medisan 354.461,00 354.461,00 354.461,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
MOLDATSA 0 0.00 0.00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Nodul Hidroenergetic Costești 6.317.839,00 6.317.839,00 6.317.839,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Portul Fluvial Ungheni 4.245.637,50 4.245.637,50 4.245.637,50 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Poșta Moldovei 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Protecția Plantelor 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a înregistrat pierdere netă
Radiocomunicații 251.852,00 251.852,00 251.852,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Scutul Energetic 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor 438.891,30 438.891,30 438.891,30 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Sistemul de gospodărire a apelor Nistru Centru 0.00 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
SPB Constructorul 0 0.00 0.00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Stațiunea didactică experimentală Criuleni 690.786,50 690.786,50 100.787,50 Întreprinderea și-a onorat parțial obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Stațiunea tehnologică experimentală Maximovca 292.494,00 292.494,00 332.380,00 Întreprinderea și-a onorat integral obligația legală de achitare a defalcărilor în bugetul de stat
Stațiunea tehnologică experimentală Pașcani 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Stațiunea tehnologică pentru irigare Bender 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Stațiunea tehnologică pentru Irigare Ungheni 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți
Tipografia Centrală 0,00 0,00 0,00 Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți