Registrul patrimoniului public

Evidența patrimoniului public se realizează prin ținerea Registrului patrimoniului public în conformitate cu Art. 20 din Legea nr 121/2007 și HG 851/2023

Registru Patrimoniului Public conține date privind valoarea contabilă patrimoniului întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor publice, societăţilor comerciale cu capital public şi public-privat, precum şi date cu privire la acţiunile (cotele sociale) proprietate publică deţinute în capitalul social al societăţilor comerciale, bunurile proprietate de stat date în administrare economică societăţilor comerciale, date despre obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum şi date despre bunurile imobile proprietate publică a statului

Subregistrul patrimoniului
instituțiilor publice

Subregistrul patrimoniului public al autorităților/instituțiilor publice conține informații referitor la valoarea de bilanţ a patrimoniului public din gestiunea autorităților publice centrale și locale și a instituțiilor din subordinea acestora, în particular: valoarea de bilanț a mijloacelor fixe, precum și date privind suprafața bunurilor imobile deținute în gestiune.

Patrimoniul administrat de autoritățile publice centrale și instituțiile subordonate

 

Patrimoniul administrat de autoritățile publice locale

Subregistrul patrimoniului
întreprinderilor de stat / municipale

Subregistrul patrimoniului întreprinderilor de stat/municipale conține date privind valoarea de bilanţ a patrimoniului public din gestiune, în particular: capitalul social, capitalul propriu, valoarea contabilă a mijloacelor fixe, rezultatul exercițiului economico-financiar (profit net/pierdere netă) al întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale, precum și date privind modul de utilizare a bunurilor imobile transmise în gestiune acestora.

Subregistrul acțiunilor (cotelor sociale)
proprietate publică

Subregistrul acțiunilor (cotelor sociale) proprietate publică deținute în societățile comerciale conține date privind valoarea de bilanţ a patrimoniului public din gestiune, în particular: capitalul social, capitalul propriu, valoarea bunurilor publice transmise în administrare economică, rezultatul exercițiului economico-financiar (profit net/pierdere netă) al societăților pe acțiuni cu cotă publică, precum și date privind cota publică (numărul de acțiuni, valoarea acțiunilor deținute conform valorii nominale, cota parte – %).

Date privind societățile comerciale, în care autoritățile administrației publice centrale dețin cotă – parte în capitalul social

Date privind societățile comerciale, în care autoritățile administrației publice locale dețin cotă – parte în capitalul social

Subregistrul bunurilor proprietate de stat
date în administrare economică societăților comerciale

Subregistrul bunurilor proprietate de stat date în administrare economică societăților comerciale, conține date privind valoarea de bilanț a bunurilor proprietate de stat neincluse în capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în procesul privatizării în masă, dar transmise acestora cu drept de gestiune economică, care reprezintă obiecte ale apărării civile, obiecte de menire socială, cămine sau blocuri locative.

Lista bunurilor imobile date în administrarea economică

Subregistrul parteneriatelor public-private

Subregistrul parteneriatelor public-private, conține date privind obiectele contractelor de parteneriat public-privat, denumirea partenerului public și a partenerului privat, numărul și data contractului de parteneriat public-privat, forma contractuală de realizare a parteneriatului public-privat, termenul de realizare a contractului,  termenul de efectuare  a investițiilor precum și volumul investițiilor stabilite și a investițiilor efectuate în anul de gestiune.

Date privind parteneriatele public-private

Subregistrul bunurilor imobile
proprietate publică a statului

Subregistrul bunurilor imobile proprietate publică a statului conține date privind valoarea de bilanț a bunurilor imobile proprietate de stat (terenuri și construcții) aflate în administrarea autorităților publice centrale, gestiunea instituțiilor publice și întreprinderilor de stat, precum modul de utilizare a suprafețelor bunurilor imobile respective.

Academia de Științe
Administrația Națională a Penitenciarelor
Agenția Apele Moldovei
Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății Intelectuale
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Materiale
Agenția Moldsilva
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Agenția Proprietății Publice
Agenția Relațiilor Funciare și Cadastru
Agenția Relațiilor Interetnice
Agenția Rezervelor Materiale
Aparatul Președintelui
Autoritatea Aeronautică Civilă
Autoritatea Națională de Integritate
Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
Banca Națională a Moldovei
Biroul de Curieri Speciali
Biroul Național de Statistică
Cancelaria de Stat
Casa Națională de Asigurări Sociale
Centrul Național Anticorupție
Comisia Electorală Centrală
Comisia Națională a Pieței Financiare
Compania Națională de Asigurări în Medicină
Compania Teleradio-Moldova
Consiliul Audiovizualului
Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Constituțională
Curtea de Conturi
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Ministerul Apărării
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Finanțelor
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
Ministerul Justitiei
Ministerul Mediului
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Sănătății
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Procuratura Generală
Secretariatul Parlamentului
Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor