Guvernul aprobă inițiativa APP de eficientizare a procedurilor de delimitare a proprietăților publice

17 ianuarie 2024

În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat o hotărâre necesară pentru eficientizarea procesului de delimitare a proprietății publice. Decizia vine să ajusteze mecanismele și să elimine incertitudinile din procesul de aplicare a legislației în domeniu.

Guvernul aprobă inițiativa APP de eficientizare a procedurilor de delimitare a proprietăților publice

Hotărârea adoptată modifică două acte normative existente: HG nr. 63/2019, care reglementează modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică și HG nr. 80/2019, privind Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv terenurilor proprietate publică pentru perioada 2019–2023.

Decizia introduce proceduri de delimitare clar definite pentru toate construcțiile, garantând o abordare mai organizată. De asemenea, sunt instituite două capitole noi:

IV1. Procedura de eliberare a avizului de coordonare a materialelor de delimitare pentru terenurile proprietate publică;

IV2. Procedura specifică de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.

În plus, se aduc îmbunătățiri la anexele existente, introducând modele tipizate pentru o mai bună claritate, precum și simplificarea procesului de depunere a actelor de executare a lucrărilor cadastrale, prin utilizarea semnăturii  electronice, cu excluderea necesității ștampilei și semnăturii olografe. Această inovație va accelera semnificativ expedierea și examinarea dosarelor, eliminând procedurile birocratice inutile și creșterea securității documentației.

O altă componentă importantă a acestei hotărâri este stabilirea/determinarea efectuării  lucrărilor de delimitare selectivă în localitățile unde a fost inițiate lucrările de delimitare în mod masiv conform Programului de Stat, o măsură menită să deblocheze activitățile în anumite sectoare cheie precum cel energetic, al securității sau investițional. 

Menționăm că, recunoscând necesitatea urgentă de a facilita procesele de delimitare și reorganizare a întreprinderilor de stat, care sunt direct dependente de acest proces, hotărârea intră în vigoare imediat.