phone icon

Linia Verde

+373 22 229-960
MENU
Inapoi

„Î.S. Centrul de Cultură Populară “Veselia” anunță concurs pentru selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021.

1 martie, 2022

„Î.S. Centrul de Cultură Populară “Veselia” anunță concurs pentru selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderii pentru anul 2021. Ofertele vor fi depuse până la 21 martie 2022, ora 16.00, în plic sigilat cu mențiunea ”Concurs pentru selectarea entității de audit”, la adresa: Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr. 22/2 sau la poșta electronică: ccp.veselia@gmail.com. Oferta va fi elaborată conform structurii și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 875/2015. Onorariul de audit se va indica în moneda națională și va include TVA. Evaluarea și selectarea ofertei câștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al întreprinderii. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț. Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.: 069-02-88-17 (Elena, contabil șef).


Anexe

Anunț

247 KB