MENU
Inapoi

ÎS Direcţia pentru Exploatarea Imobilului anunță achiziționarea serviciilor de audit. Termen pentru oferte: 26.12.2023, ora 08:00

14 noiembrie, 2023

Denumirea autorităţii contractante: Întreprinderea de Stat ”Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”;

Sediul autorităţii contractante (adresa depunerii ofertelor): Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78, biroul 207;

Numărul de telefon şi persoana de contact: Svetlana Caraman, tel.: 022-25-34-58;

Obiectul achiziţiei: Auditarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2023;

Termenul-limită de depunere a ofertelor: 26.12.23, ora 800;

Cerinţe faţă de conţinutul ofertei: oferta va fi elaborată conform structurii şi prevederilor HG nr.875/2015. Oferta se prezintă în plic sigilat, cu menţiunea ”Concurs pentru selectarea societăţii de audit”;

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ;

Evaluarea şi selectarea ofertei cîştigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administraţie al întreprinderii .

Onorariul de audit se va indica în moneda naţională şi va include TVA;

Pentru informaţii suplimentare : tel. : 022-25-34-58 sau site-ul entităţii www.isdei.md ;


Anexe

Anunț de participare

194 KB