Lansarea noului site web al APP și a platformei de instruire pentru membrii consiliilor întreprinderilor cu capital de stat

18 aprilie 2024

Astăzi, Agenția Proprietății Publice, în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, marchează un moment important în promovarea transparenței și eficienței în gestionarea proprietății publice.

Lansarea noului site web al APP și a platformei de instruire pentru membrii consiliilor întreprinderilor cu capital de stat

Este vorba despre lansarea noului site web al Agenției Proprietății Publice – www.app.gov.md și a platformei de instruire pentru membrii consiliilor întreprinderilor cu capital de stat. Noul site web reprezintă un pas crucial în direcția consolidării transparenței și eficienței în administrarea proprietății publice. Echipat cu funcționalități avansate și interfață intuitivă, acesta facilitează accesul la informații esențiale și procesele administrative necesare, contribuind astfel la îmbunătățirea comunicării și interacțiunii cu cetățenii și mediul de afaceri.

Roman Cojuhari, Director General al Agenției Proprietății Publice a evidențiat rolul esențial al acestui proiect în modernizarea și eficientizarea sectorului public: „Noul site web și platforma de instruire reprezintă instrumente fundamentale în procesul nostru de a promova transparența și buna guvernanță în cadrul companiilor de stat, contribuind astfel la dezvoltarea economică și socială durabilă a țării noastre.”

Daniela Vidaicu, Directoare Executivă a Fundației Soros Moldova a menționat despre importanța parteneriatului public-privat în promovarea valorilor democratice și a bunei guvernanțe: „Ne bucurăm că, împreună cu partenerii de la Agenția Proprietății Publice, Expert-Grup și companiile locale, am dezvoltat această pagină web revoluționară, care oferă foarte multă date de interes public despre activitatea întreprinderilor cu capital de stat. Acum, informațiile despre administrarea proprietății publice sunt deschise și ușor de utilizat. Credem că acest nivel de transparență va servi drept exemplu și pentru alte instituții publice. Noua pagină a Agenției Proprietății Publice conține și un modul pentru instruirea membrilor consiliilor întreprinderilor cu capital de stat, ceea ce este important pentru atragerea membrilor independenți în întreprinderile din proprietatea publică.”

Adrian Lupușor, Director Executiv al Expert-Grup a accentuat necesitatea continuării eforturilor în direcția consolidării bunei guvernanțe în sectorul public: „Suntem convinși că acest proiect va contribui la creșterea nivelului de transparență și responsabilitate în administrația publică, și ne angajăm să fim alături de partenerii noștri în promovarea unei guvernări eficiente și responsabile.”

Prin intermediul acestui eveniment și al noilor instrumente lansate, se reiterează angajamentul autorităților și al partenerilor internaționali în promovarea transparenței, responsabilității și bunei guvernanțe în administrarea resurselor publice.

Agenția Proprietății Publice își desfășoară misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile administrării și deetatizării proprietății publice, precum și a parteneriatului public-privat, exercitând, în numele Guvernului, funcțiile de fondator al întreprinderilor de stat și de deținător de acțiuni în societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, conform competențelor atribuite de cadrul normativ.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului: „Asistență tehnică pentru Agenția Proprietății Publice și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în vederea adoptării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor de stat”. 

De notat că la momentul lansării paginii, pentru demonstrarea funcționalității ei, au fost utilizate o serie de informații model dar care nu reflectă neapărat activitatea APP și a structurilor statului pe care APP le reprezintă. În prima lună de funcționare, datele de interes public despre activele statului, achiziții și rezultatele întreprinderilor sau societăților vor fi adaptate, actualizate și completate treptat, prin tranziție de la vechea pagină web, de către echipa de dezvoltare, în cooperare cu echipa APP.