Parteneriate public-private și concesiuni

În Republica Moldova colaborarea dintre sectorul public și cel privat devine din ce în ce mai populară. Este o metodă eficientă de a aduce bani de la companiile private pentru proiecte publice importante.

Printre beneficiile acestei abordări se numără faptul că riscurile sunt preluate de către companiile private, iar guvernul poate accesa investiții și expertiză privată, inclusiv în gestionarea proiectelor. Parteneriatele public-private sunt utile pentru a obține sprijin și implicarea autorităților locale în rezolvarea problemelor legate de infrastructură și serviciile publice.

Propuneri de proiecte de parteneriate public-private de interes național

Lista bunurilor proprietate a statului de interes național propuse parteneriatului public-privat, inclusiv a obiectivelor acestora și a partenerilor publici desemnați poate fi accesată în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.419/2012 (important: a se consulta Hotărârea Parlamentului nr. 89/2019 privind instituirea moratoriului asupra proceselor de privatizare a bunurilor publice). Publicăm Anexa nr.2 la HG 419/2012 care include Lista lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat, inclusiv a obiectivelor acestora și a partenerilor publici desemnați:

14

propuneri
în total
Denumirea Domeniul Partenerul Public Obiectivul
Servicii în domeniul gestionării Ocrotirea sănătăţii Ministerul Sănătăţii Transportarea și prelucrarea deşeurilor medicale
Servicii de radioterapie Ocrotirea sănătăţii Ministerul Sănătăţii Prestarea serviciilor de radioterapie de înaltă calitate în cadrul Instituției medico-sanitare publice Institutul Oncologic
Servicii de dializă Ocrotirea sănătăţii Ministerul Sănătăţii Prestarea serviciilor de dializă de înaltă calitate și crearea centrelor de dializă în Republica Moldova
Proiectarea şi construcţia Stadionului Republican Sport şi agrement Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Construcţia unui stadion de nivel naţional, polifuncţional, cu o capacitate de circa 30 000 de spectatori
Crearea unui centru logistic multimodal Infrastructură de transport Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Crearea unui centru logistic multimodal care va combina tipurile de transport rutier, feroviar şi aerian, oferind spaţii pentru depozitarea şi prelucrarea mărfurilor
Crearea unui terminal de transbordare la Ungheni Transport feroviar Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Crearea unui terminal de transbordare a bunurilor, cu posibilitatea de încărcare în containere la Ungheni, avînd acces la ecartamentele 1435 mm şi 1520 mm
Implementarea sistemelor inteligente de management al transportului rutier Managementul transportului rutier Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Crearea unui sistem care să cuprindă echipamente şi soluţii software, capabil să asigure controlul sarcinii pe osie a mijloacelor de transport pe drumurile publice; monitorizarea în timp real a achitării de către transportatori a taxelor pentru folosirea drumurilor, a amenzilor contravenționale aplicate de Agenţia Naţională Transport Auto, a vinietelor; monitorizarea efectuării reviziei tehnice; colectarea, sistematizarea şi analiza datelor statistice privind utilizarea drumurilor publice
Implementarea sistemului de management integrat al transporturilor rutiere de pasageri Transport rutier Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Crearea unui sistem electronic de gestiune a capacităților de transport, evidență și vînzare a biletelor și decontare între transportatori și agenții de vînzare
Crearea unui sistem de colectare a deşeurilor de ambalaje Protecţia mediului Ministerul Mediului Creşterea gradului de reutilizare şi recuperare a ambalajelor cu 20% pînă în anul 2027
Cercetarea geologică, inclusiv prospectarea şi evaluarea zăcămintelor de substanțe minerale utile de importanță națională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare Exploatarea resurselor minerale de importanță națională Ministerul Mediului Reducerea dependenței de importurile de resurse de energie primară şi îmbunătățirea siguranței în aprovizionare; diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor și infrastructurii
Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Sport și agrement Agenția Proprietății Publice Dezvoltarea activităților din domeniu prin atragerea investițiilor, celor mai bune practici și know-how, asigurînd reducerea riscurilor sociale legate de activitatea din domeniu și majorarea încasărilor la buget
Serviciile Î.S. „Gările şi Stațiile Auto” Transport public Agenția Proprietății Publice Îmbunătățirea serviciilor de deservire a călătorilor în filialele Î.S. „Gările şi Stațiile Auto
Lucrări de proiectare şi construcție a arenei polivalente Sport și agrement Ministerul Educației și Cercetării Construcția unei arene polivalente de nivel național
Lucrările de proiectare și construcție a terminalelor vamale Servicii vamale Serviciul Vamal Construcția terminalelor vamale conform standardelor europene

Proiecte de parteneriate public – privat și conscesiuni la nivel central

Lista proiectelor de PPP în care partenerul public este o reprezentat de o autoritate a administrației publice centrale.

15

proiecte
în total
Denumirea Statutul Partener public Partener privat Obiectivul Valoarea
Activele din gestiunea Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău și terenul aferent acestora Rezoluționat Agenția Proprietății Publice AVIA INVEST S.R.L. Concesionarea activelor aflate în gestiunea Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău și terenul aferent acestora 244 200 000,00 Euro
Concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova Pe rol în instanță Ministerul Mediului al Republicii Moldova Frontera Resources Internațional LLC Concesionare a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova 6 300 000,00 USD
Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală din strada Sprîncenoaia nr. 1 și nr. 5, mun. Chișinău În derulare Academia de Științe a Moldovei Basconlux S.R.L. Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală din strada Sprîncenoaia nr. 1 și nr. 5, mun. Chișinău 29 699 000,00 lei
Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală pentru colaboratorii Ministerului Apărării și ai Armatei Naționale Implementat Ministerul Apărării Altsconstruct S.R.L. Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală pentru colaboratorii Ministerului Apărării și ai Armatei Naționale
Construcția de locuințe și obiective social-culturale pe terenul din str. Nicolae Testemițanu nr. 3 mun. Chișinău Implementat Ministerul Apărării Energotehcomplet S.R.L. Construcția de locuințe și obiective social-culturale pe terenul din str. Nicolae Testemițanu nr. 3 mun. Chișinău
Construcția unui complex locativ cu locuințe de serviciu și a unei săli de sport la parter Implementat Ministerul Afacerilor Interne Promilton S.R.L. Construcția unui complex locativ cu locuințe de serviciu și a unei săli de sport la parter 64 864 483,50 lei
Crearea fondului locativ de serviciu a Ministerului Afacerilor Interne Suspendat sau în proces de rezoluțiune Ministerul Afacerilor Interne Elat Neocons S.R.L. Crearea fondului locativ de serviciu a Ministerului Afacerilor Interne
Dezvoltarea activităților Loteriei Naționale din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești În derulare Agenția Proprietății Publice S.R.L. Novo investment MLD Dezvoltarea activităților Loteriei Naționale din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediu rețelelor de comunicații electronice 35 500 000,00 Euro
Dezvoltarea activităților Loteriei Naționale din sectorul loteriilor și pariurilor În derulare Agenția Proprietății Publice NGM Company S.R.L. Dezvoltarea activităților Loteriei Naționale din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții / evenimente sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice 6 500 000,00 Euro
Modernizarea și eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto Suspendat sau în proces de rezoluțiune Agenția Proprietății Publice Gările Auto Moderne S.R.L. Modernizarea și eficientizarea activității Î.S. Gările și Stațiile Auto 200471511,00 lei
Proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național Implementat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Summa Turizm Yatirimciligi Anonim Șirketi S.R.L. Proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național 44 500 000,00 Euro
Servicii de dializă în municipiul Bălți În derulare Ministerul Sănătății ÎCS ,,BB- Dializă” S.R.L Realizarea unui parteneriat public-privat privind serviciile de dializă 27 500 000,00 lei
Servicii de radiologie și diagnostic imagistic în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga În derulare Ministerul Sănătății Euromed Diagnostic S.R.L. Servicii de radiologie şi diagnostic imagistic în cadrul IMSP Spitalul clinic republican Timofei Moșneaga 112 290 000,00 lei
Serviciile de dializă IMSP Institutul Mamei și Copilului Rezoluționat Ministerul Sănătății / IMSP Institutul Mamei și Copilului BB-Hamodialyse Handels-gesellshaft MBH S.R.L. Realizarea unui parteneriat public-privat privind serviciile de dializă
Serviciile de dializă. Ministerul Sănătății În derulare Ministerul Sănătății / IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” BB-Hamodialyse Handels-gesellshaft MBH S.R.L. Servicii medicale de dializă în cadrul IMSP Spitalul clinic republican Timofei Moșneaga 52 000 000,10 lei

Proiecte de parteneriate public – privat și conscesiuni la nivel local

29

proiecte
în total
Denumirea Statutul Partener public Partener privat Obiectivul Valoarea
Amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu plată în mun. Chișinău Suspendat sau în proces de rezoluțiune Primăria mun. Chișinău EME Parkleitsystem GmbH Amenajarea, organizarea și gestionarea parcărilor și parcajelor controlate cu plată în mun. Chișinău 66 400 000,00 lei
Cabinet de ultrasonografie în cadrul instituției medico-sanitare publice CS Căzănești, Telenești Suspendat sau în proces de rezoluțiune Consiliu raional Telenești Cristea Anatolie Î.I. Cabinet de ultrasonografie în cadrul instituției medico-sanitare publice CS Căzănești, Telenești 2 621 018,00 lei
Cabinet ultrasonografic În derulare IMSP Centrul Medicilor de Familie Anenii Noi Lenmed S.R.L. Cabinet ultrasonografic din cadrul IMSP Centrul Medicilor de Familie Anenii Noi 351 100,00 lei
Centru de tomografie computerizată În derulare Consiliu raional Orhei Euroclinic S.R.L. Centru de tomografie computerizată în cadrul IMSP Spitalul raional Orhei 7 901 902,00 lei
Centru de tomografie computerizată, imagistică Ungheni În derulare Consiliu Raional Ungheni Euro-clinic S.R.L. Centru de tomografie computerizată în cadrul IMSP Spitalul raional Ungheni 7 891 359,00 lei
Concesionarea lucrărilor pentru salubrizare sanitară a municipiului Bălți Suspendat sau în proces de rezoluțiune Primăria mun. Bălți Terra Salubritate S.R.L. Concesionarea lucrărilor pentru salubrizare sanitară a municipiului Bălți
Concesionarea serviciului de salubrizare a teritoriului în mun. Bălți Suspendat sau în proces de rezoluțiune Primăria mun. Bălți Terra Cleaning Nord S.R.L. Concesionarea serviciului de salubrizare a teritoriului în municipiul Bălți
Construcția complexului locativ cu menire socială din raionul Ialoveni Rezoluționat Consiliu raional Ialoveni SC M&C Entreprases SRL Construcția complexului locativ cu menire socială din raionul Ialoveni 49 965 085,00 lei
Construcția complexului locativ, sălii de sport și a cazărmii de pompieri în mun. Orhei Suspendat sau în proces de rezoluțiune Consiliu raional Orhei Green Tiara S.R.L. Construcția complexului locativ, sălii de sport și a cazărmii de pompieri în mun. Orhei 29 648 500,00 lei
Construirea uzinei ecologice de tratare a deșeurilor solide Suspendat sau în proces de rezoluțiune Primăria mun. Bălți Ecorecycle S.R.L. Construirea uzinei ecologice de tratare a deșeurilor solide din mun. Bălți 463 928 000,00 lei
Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă În derulare Consiliu Raional Călărași VIGI S.R.L. Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Călărași 3 066 853,94 lei
Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Leova În derulare Consiliu Raional Leova Green Farm S.R.L. Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Leova 11 981 911,00 lei
Finisarea obiectului nefinalizat al Spitalului Clinic din str. Decebal, nr. 101, mun. Bălți Suspendat sau în proces de rezoluțiune Primăria mun. Bălți ÎCS A.B.H. Invest Company S.R.L. Finisarea obiectului nefinalizat al Spitalului Clinic din str. Decebal, nr. 101, mun. Bălți
Implementarea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere și controlul traficului în raionul Leova Rezoluționat Consiliul raional Leova Inforad S.R.L. Implementarea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere și controlul traficului în raionul Leova 2 939 501,00 lei
Modernizarea şi reutilarea tehnică a instalațiilor de epurare din mun. Balti În derulare Primăria mun. Bălți Glorin Inginering S.R.L. Modernizarea şi reutilarea tehnică a instalațiilor de epurare din mun. Bălţi 85 200 000,00 lei
Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Nisporeni În derulare Consiliu Raional Nisporeni Green Energo S.R.L. Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Nisporeni 100 000,00 euro
Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din str. Constantin Stamati nr. 10 a complexului preșcolar din str. Nicolae Costin 63/3 mun. Chișinău În derulare Consiliu Municipal Chișinău Guzun V.E. S.R.L. Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din str. Constantin Stamati nr. 10 mun. Chișinău 85 842 811,92 lei
Reconstrucția complexului sportiv Constructorul din strada Victoriei, 94 A mun. Bălți Suspendat sau în proces de rezoluțiune Primăria mun. Bălți Academia de tenis de masă din mun. Bălți A.O. Reconstrucția complexului sportiv Constructorul din strada Victoriei, 94 A mun. Bălți pentru funcționarea clubului sportiv 2 600 000,00 lei
Reconstrucția terenurilor sportive ale Liceului internat municipal cu profil sportiv din str. Alba Iulia 200/2 mun. Chișinău În derulare Primăria mun. Chișinău PRO Soccer Group S.R.L. Reconstrucția terenurilor sportive ale Liceului internat municipal cu profil sportiv din mun. Chișinău 14 000 000,00lei
Servicii de dializă în mun.Ungheni Rezoluționat Consiliul raional Ungheni ÎCS ,,BB- Dializă” S.R.L Servicii de dializă în or. Ungheni
Servicii de dializă în municipiul Bălți Rezoluționat Consiliul municipal Bălți ÎCS "BB - Dializă" S.R.L Servicii de dializă în municipiul Bălți
Servicii de dializă în or. Căușeni Rezoluționat Consiliul raional Căușeni ÎCS "BB - Dializă" S.R.L Servicii de dializă în or. Căușeni
Servicii de dializă în or. Drochia Suspendat sau în proces de rezoluțiune Consiliul raional Drochia ÎCS "BB - Dializă" S.R.L Servicii de dializă în or. Drochia
Servicii de dializă în or. Edineț Rezoluționat Consiliul raional Edineți ÎCS ,,BB- Dializă” S.R.L Servicii de dializă în or. Edineț
Servicii de dializă în or. Soroca Rezoluționat Consiliul raional Soroca ÎCS ,,BB- Dializă” S.R.L Servicii de dializă în or. Soroca
Servicii de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Ungheni În derulare Consiliu Raional Ungheni Green Energo S.R.L. Servicii de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în raionul Ungheni 3 132 001,00 lei
Servicii de laborator în cadrul IMSP Spitalul clinic municipal Bălți În derulare Primăria mun. Bălți S.C. Imunotehnomed S.R.L. Servicii de laborator în cadrul IMSP Spitalul clinic municipal Bălți 23 880 372,00 lei
Servicii de producere a combustibilului pe bază de biomasă în raionul Telenești În derulare Consiliul Raional Telenești SC Alvisido Impex SRL Servicii de producere a combustibilului pe bază de biomasă în raionul Telenești 3 688 018,90 lei
Servicii de reciclare a deșeurilor de masă plastică în raionul Călărași În derulare Consiliu Raional Călărași Maria Scurtu S.R.L. Servicii de reciclare a deșeurilor de masă plastică în raionul Călărași 738 470,00 lei

Inițierea proiectelor parteneriate public – private

Implementarea parteneriatelor public – private presupune derularea unui șir de măsuri și activități din partea participanților la proces ce reprezintă instituțiile de stat, dar și a partenerilor

Din considerentele că etapele de pregătire și atribuire a contractelor de parteneriat public privat sunt complexe și durează în timp, iar de calitatea acestora depinde în mare parte succesul implementării parteneriatului public-privat, ar fi oportun ca întreg procesul de inițiere a parteneriatelor public-private să beneficieze de asistența externă a unui expert/consultant cu experiență în domeniul respectiv. În următoarele documente sunt descrise acțiunile ce urmează a fi întreprinse și termenii de realizare a acestora:

Instrucțiuni pentru autoritățile publice locale (APL) (Foia de parcurs APL )
Instrucțiuni pentru autoritățile publice centrale (APC) (Foaie de parcurs APC)

Cadrul instituțional

Consiliului pentru promovarea Proiectelor Investiționale de Importanță Națională

Consiliul se va focusa primordial asupra proiectelor investiționale eminente atât pentru economia naționale, cât și pentru dezvoltarea regiunilor țării în general. Activitatea Consiliului va asigura stabilirea unui dialog direct între Guvern și întreprinzători, va conduce la eficacitatea politicii investiționale de stat, la perfecționarea legislației existente și la elaborarea unor măsuri concrete, întreprinse de către Guvern în domeniul economic.

Nivelul înalt al membrilor Consiliului va contribui Ia consolidarea cooperării între autoritățile publice, adoptarea unor decizii și propuneri complexe și echilibrate, înlăturarea promptă a problemelor iscate și lichidarea barierelor în activitatea investițională.

Membrii Consiliului reprezintă conducătorii celor mai importante instituții ale statului responsabili de reglementarea activității investiționale. Aceasta va permite de a soluționa operativ problemele întâmpinate de investitorii, a avea o poziție unică pe marginea interpretării actelor normative, monitorizarea respectării legislației, eliminarea barierelor apărute în derularea proceselor investiționale.

Componența Consiliului pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională, este  publicată în Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 585 din 12.05.2016 și publicată la 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139 art. 643

Vezi componența

Deciziile Consiliului pentru Promovarea Proiectelor Investiționale de importanță Națională

Proces verbal nr. 26/1-78-9047 al ședinței de lucru privind activitatea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională din 16-08-2023 (Proces-verbal-nr.-261-78-9047-din-16-08-2023.pdf - 4.7 Mb)

Consiliului Național pentru Parteneriatul Public Privat

Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat este un organ consultativ, fără personalitate juridică, instituit pentru consolidarea eforturilor în organizarea eficientă a parteneriatului public-privat.

Funcţia de bază a Consiliului constă în evaluarea politicii statului pentru definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat în Republica Moldova.

Componența Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat, este adoptată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 245 din 19.04.2012 și publicată la 27.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 82-84 art. 281

Vezi componența

Deciziile Consiliului Național pentru Parteneriatul Public Privat

Proces verbal nr. 10 CNPPP din 11-06-2019 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-10-CNPPP-din-11-06-2019.pdf - 0.4 Mb)
Proces verbal nr. 9 CNPPP din 16-04-2019 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-9-CNPPP-din-16-04-2019.pdf - 0.4 Mb)
Proces verbal nr. 8 CNPPP din 14-02-2019 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-8-CNPPP-din-14-02-2019.pdf - 0.3 Mb)
Proces verbal nr. 7 CNPPP din 21-05-2018 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-7-CNPPP-din-21-05-2018.pdf - 2.0 Mb)
Proces verbal nr. 6 CNPPP din 21-03-2018 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-6-CNPPP-din-21-03-2018.pdf - 0.1 Mb)
Proces verbal nr. 5 CNPPP din 05-07-2017 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-5-CNPPP-din-05-07-2017.pdf - 0.2 Mb)
Proces verbal nr. 4 CNPPP din 11-04-2017 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-4-CNPPP-din-11-04-2017.pdf - 0.5 Mb)
Proces verbal nr. 3 CNPPP din 25-04-2016 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-3-CNPPP-din-25-04-2016.pdf - 0.7 Mb)
Proces verbal nr. 2 CNPPP din 08-02-2013 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-2-CNPPP-din-08-02-2013.pdf - 0.8 Mb)
Proces verbal nr. 1 CNPPP din 11-06-2012 al Ședinței Consiliului (Proces-verbal-nr.-1-CNPPP-din-11-06-2012.pdf - 0.4 Mb)

Rețeaua interministerială PPP

Reţeaua interministerială de parteneriat public-privat este o structură consultativă de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită din reprezentanții autorităților administraţiei publice centrale.

Scopul rețelei reprezintă coordonarea activităților în domeniul parteneriatelor public-private între autoritățile administrației publice centrale și unitatea parteneriat public-privat din cadrul Agenției Proprietății Publice.

Componența nominală a Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat, este adoptată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 255 din 11.04.2013 și publicată la 19.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 83-90 art. 310

Vezi componența

Materiale de instruire

Manual privind practicile de implementare a proiectelor de Parteneriat Public-Privat și concesiunilor [RO] (Manual-PPP-RO.pdf - 1.7 Mb)
Manual on the implementation practices of Public-Private Partnership projects and concessions [EN] (Manual-PPP-EN.pdf - 2.7 Mb)
Achiziții publice și PPP. Evaluarea_ofertelor - Hessisches Ministerium der Finanzen (1.-Achizitii-publice-si-PPP.pdf - 0.3 Mb)
Acord privind nivelul serviciilor. Monitorizarea și evaluarea proiectelor PPP - Prezentare Dl. Bernhard Müller, Dr. Detlev Hammann (2.-Acord-privind-nivelul-serviciilor.pdf - 1.1 Mb)
Anti-corupția. Seminar - Marie-Claudia Winkler, Hessisches FinanzministeriumStefan Müller, Hessisches Wirtschaftsministerium (3.-Anti-coruptia.-Seminar.pdf - 0.9 Mb)
Contractare - Directiva 2014/24/EU din 26-04-2014 (4.-Contractare.pdf - 0.2 Mb)
Evaluarea proiectelor potențiale - Silke Fürstenau (5.-Evaluarea-proiectelor-potentiale.pdf - 0.7 Mb)
Manualul practic privind PPP și concesiuni - prezentare și discuții (6.-Manualul-practic-privind-PPP-si-concesiuni.pdf - 1.2 Mb)
Procedura de licitație - Directiva 2014/24/UE din 26 februarie2014 (7.-Procedura-de-licitatie.pdf - 0.2 Mb)
Rețeaua interministerială - prezentare și discuții (8.-Reteaua-interministeriala.pdf - 1.0 Mb)
Seminar PPP privind Studiul de Fezabilitate - Dl. Bernhard Müller (9.-Seminar-PPP-privind-Studiul-de-Fezabilitate.pdf - 0.9 Mb)
Studii de caz în Germania - Proiecte pilot PPP (10.-Studii-de-caz-in-Germania.pdf - 1.0 Mb)
Studiu de fezabilitate - atelier de lucru (11.-Studiu-de-fezabilitate.pdf - 0.2 Mb)