Serviciile de dializă IMSP Institutul Mamei și Copilului

Obiectivul:

Realizarea unui parteneriat public-privat privind serviciile de dializă

Centrale

17 aprilie 2014

Rezoluționat

3 ianuarie 2022

12 ani

Ministerul Sănătății / IMSP Institutul Mamei și Copilului

BB-Hamodialyse Handels-gesellshaft MBH S.R.L.