Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală din strada Sprîncenoaia nr. 1 și nr. 5, mun. Chișinău

Domeniul de implementare:

Construcție

Obiectivul:

Construcția de locuințe și obiective de menire social-culturală din strada Sprîncenoaia nr. 1 și nr. 5, mun. Chișinău

Centrale

2 iunie 2015

În derulare

4 ani de la primirea Autorizației de construcție

Academia de Științe a Moldovei

29 699 000,00 lei

Basconlux S.R.L.