Construirea uzinei ecologice de tratare a deșeurilor solide

Domeniul de implementare:

Construcție

Obiectivul:

Construirea uzinei ecologice de tratare a deșeurilor solide din mun. Bălți

Locale

23 septembrie 2014

Suspendat sau în proces de rezoluțiune

17 septembrie 2020

49 ani

Primăria mun. Bălți

463 928 000,00 lei

Ecorecycle S.R.L.