Serviciile de dializă. Ministerul Sănătății

Domeniul de implementare:

Medicină

Obiectivul:

Servicii medicale de dializă în cadrul IMSP Spitalul clinic republican Timofei Moșneaga

Centrale

17 aprilie 2014

În derulare

25 ani

Ministerul Sănătății / IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

52 000 000,10 lei

BB-Hamodialyse Handels-gesellshaft MBH S.R.L.

Redevențe
achitate:

4 699 564,00 lei