Privatizare și postprivatizare

Procesul de privatizare reprezintă o activitate care include transmiterea patrimoniului public în proprietate privată și alte activități orientate spre diminuarea participării statului la administrarea proprietății, în condițiile Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și Strategiei de proprietate a statului.

Obiectivul privatizării proprietății de stat este armonizarea volumului și structurii proprietății publice în conformitate cu funcțiile statului, precum și atragerea de investiții, asigurarea unui management eficient și dezvoltarea concurenței în sectorul public al economiei.

Motivații pentru privatizare includ:

Eficiența
economică

Se presupune că sectorul privat poate gestiona resursele și activele mai eficient decât sectorul public, ceea ce poate duce la creștere economică și reducerea cheltuielilor guvernamentale.

Accesul la
capital privat

Privatizarea poate aduce capital suplimentar în economie prin vânzarea de acțiuni sau active către investitori privați.

Îmbunătățirea
performanței

Privatizarea poate aduce o concurență mai mare și stimulează întreprinderile să fie mai eficiente și inovatoare.

Reducerea datoriei
publice

Vânzarea activelor poate ajuta guvernul să reducă datoria publică sau să obțină fonduri pentru alte proiecte sau priorități.

Bunuri expuse la privatizare

La momentul curent nu sunt disponibile bunuri expuse la privatizare,
vă îndemnăm să monitorizați lista bunurilor supuse privatizării din blocul următor

0

privatizări inițiate
în total
Data expunerii Denumirea Modalitate expunere Localizarea Statut Termen limită Preț expunere Profilul

Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării 

Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării conform Hotărârii Guvernului nr.945 din 20 august 2007 sunt actualizate periodic

44

înregistrări
în total
Denumirea Tipul Localizarea Statut Profilul
Bun imobil 0,0725 ha, nr. cadastral 0100212309 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 0,078 ha, nr. cadastral 0100517035 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 0,085 ha, nr. cadastral 0100212304 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 0,235 ha, nr. cadastral 0100218746 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 0,9326 ha, nr. cadastral 8042208389 Clădiri și complexe bunuri r-nul Strășeni Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 2,0355 ha, nr. cadastral 8042208390 Clădiri și complexe bunuri r-nul Strășeni Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 6,1304 ha, nr. cadastral 0100119260 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 3,2481 ha, nr. cadastral 1027101.697 Clădiri și complexe bunuri r-nul Anenii Noi Publicat în listă Descarcă profilul
Cinematograful „Patria” Clădiri și complexe bunuri or. Leova Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri, nr. cadastral 780111.298 Clădiri și complexe bunuri r-nul Soroca Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 0111201002 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 5511101308 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 5511111128 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 4101215.067 Clădiri și complexe bunuri r-nul Edineţ Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 3601109.132 Clădiri și complexe bunuri r-nul Drochia Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcție, nr. cadastral 0100104804 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcţie, nr. cadastral 6401408.034 Clădiri și complexe bunuri r-nul Orhei Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri Construcții, nr. cadastral 4501206.002 Clădiri și complexe bunuri r-nul Florești Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri imobile Drumul L376 Clădiri și complexe bunuri r-nul Călăraşi Publicat în listă Descarcă profilul
Complex de bunuri imobile Drumul R20 Clădiri și complexe bunuri r-nul Rezina Publicat în listă Descarcă profilul
Construcţie şi teren pentru construcții, nr. cadastral 1027106246 Clădiri și complexe bunuri r-nul Anenii Noi Publicat în listă Descarcă profilul
Construcţie, nr. cadastral 2301114.013.01 Clădiri și complexe bunuri r-nul Căușeni Publicat în listă Descarcă profilul
Construcţie, nr. cadastral 6701205.132.02 Clădiri și complexe bunuri r-nul Rezina Publicat în listă Descarcă profilul
Construcţie cu funcții comasate, nr. cadastral 2901306.042.02 Clădiri și complexe bunuri r-nul Cimișlia Publicat în listă Descarcă profilul
Construcţie subterană, nr. cadastral 0100117.846.09 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 1/2 din construcție –18,2 m2 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 1/2 din încăperea locativă – 34,8 m2 Bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 1/2 din încăperea locativă (odaie în cămin) 19,0 m2 Bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 1/3 din încăperea locativă – 54,0 m2 Bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 1/5 din încăperea locativă – 61,5 m2 Bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 3/4 din încăperea locativă – 53,4 m2 Bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Cota de 4/8 din construcție (casă de locuit individuală) – 185,9 m2 Bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi, nr. cadastral 0100405.470.01.011 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 129,5 m2, nr. cadastral 2301112.028.01.001 Clădiri și complexe bunuri r-nul Căușeni Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 185,6 m2, nr. cadastral 0100204.277.01.020 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 233,7 m2, nr. cadastral 0100110467.01.016 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 242,0 m2, nr. cadastral 0100110467.01.012 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 2158,2 m2, nr. cadastral 0100518.229.01 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 66,1 m2, nr. cadastral 3101227.033.01.001 Clădiri și complexe bunuri r-nul Criuleni Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 748,8 m2, nr. cadastral 010011715801.001 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Încăperi nelocuibile – 751,3 m2, nr. cadastral 010011715801.002 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
Bun imobil 27,0234 ha, nr. cadastral 0100118277 Clădiri și complexe bunuri mun. Chişinău Publicat în listă Descarcă profilul
S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” SA și SRL mun. Bălţi Publicat în listă Descarcă profilul
S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord” SA și SRL mun. Bălţi Publicat în listă Descarcă profilul

Arhiva listelor bunurilor proprietate de stat supuse privatizării și listelor obiectelor nefinalizate supuse privatizării

conform Anexei nr.2 și nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.945/2007:

Formulare și cereri

Formulare tipizate de documente necesare în procesele de privatizare. Utilizarea acestora ține de aplicarea procedurilor specifice, iar la necesitate lista poate fi completată sau ajustată în dependență de necesități și deciziile APP

Declarația privind beneficiarul efectiv al persoanei juridice (Declaratia-privind-beneficiarul-efectiv-al-persoanei-juridice-Anexa-la-Regulamentul-concurs.-comer.-si-investit.-de-privatizare-a-propr.-publice.docx - 0.0 Mb)
Cerere de cumpărare a terenului aferent (Cerere-de-cumparare-a-terenului-aferent-Anexa-nr.1-la-Regulament.docx - 0.0 Mb)
Contract de vânzare-cumpărare a terenului aferent (Contract-de-vinzare-cumparare-a-terenului-aferent-Anexa-nr.-3-la-HG-1428-din-16_12_2008.doc - 0.0 Mb)
Cerere de participare la licitație (Cerere-de-participare-la-licitatie-Anexa-nr.1-la-Regulamentul-privind-licitatiile-cu-strigare-si-cu-reducere.docx - 0.0 Mb)

Rapoarte cu privire la deetatizare

Rapoartele de deetatizare sunt documente publicate de Agenția Proprietății Publice bi-annual, care analizează și prezintă
procesul de transfer al proprietății și a activelor de la stat către sectorul privat. Aceste rapoarte oferă informații despre
motivele, modul și impactul acestui proces, având scopul de a asigura transparență și de a evalua rezultatele.

Anul 2023

Data publicării Fișier
Semestrul I (Rezultate-deetatizare-2023-I-semestru.pdf - 0.5 Mb)
Data publicării: 03.07.2023

Anul 2022

Data publicării Fișier
Raport anual (Rezultate-deetatizare-2022.pdf - 0.5 Mb)
Data publicării: lipsă data publicării
Semestrul I (Rezultate-deetatizare-2022-I-semestru.pdf - 0.4 Mb)
Data publicării: lipsă data publicării

Modalități de privatizare

Bunurile proprietate publică se expun la privatizare prin următoarele modalități:

Vânzare prin concurs investițional în bază de proiecte individuale a pachetelor de acțiuni / complexelor patrimoniale cu suportul unui consultant financiar independent (bunurile proprietate publică de o importanță deosebită pentru economia națională sau pentru economia locală) conform Hotărârii nr. 919/2008.

Vânzare prin concurs comercial sau investițional a complexelor patrimoniale unice / părților sociale / pachetelor de acțiuni conform Hotărârii nr. 919/2008.

Vânzare la licitație cu strigare a construcțiilor nefinalizate, bunurilor imobile, mobile, complexelor de bunuri, după caz, cote sociale în capitalul social al societăţilor comerciale, complexelor patrimoniale unice conform Hotărârii nr. 136/2009.

Vânzare pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, prin intermediul Bursei de Valori a valorilor mobiliare – pachtelelor de acțiuni ale statului conform Hotărârii nr. 145/2008.

Particularități ale privatizărilor:

  • Modalitățile de privatizare se stabilesc în funcție de necesitatea atragerii de investiții capitale şi/sau a păstrării profilului de activitate al obiectului privatizării, şi/sau a îmbunătățirii activității lui, şi/sau în funcție de alte scopuri.
  • Prețul bunului supus privatizării se stabilește în conformitate cu prezenta lege sau cu legislația privind activitatea de evaluare.
  • Prețul inițial de vânzare a bunului expus la vânzare se stabilește de Comisiile instituite în modul stabilit de Guvern.

La privatizare pot participa în calitate de cumpărători:

  1. Persoane fizice şi juridice din Republica Moldova.
  2. Persoane fizice şi juridice străine integral private, apatrizi, în conformitate cu legea.
  3. Asociaţii ale persoanelor specificate la punctele precedente.

Procedurile aplicate în dependență de modalitățile de privatizare:

Vânzarea prin concurs investițional în bază de proiecte individuale

Află detalii

Vânzarea terenurilor aferente bunurilor proprietate privată

Află detalii

Vânzarea pe piața reglementată
(Bursa de Valori)

Află detalii

Vânzare prin concurs comercial sau investițional

Află detalii

Vânzarea la licitații cu strigare/reducere

Află detalii