Agenția Proprietății Publice a inițiat elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea orașului Sîngerei

Data publicării E-mail recepționare propuneri Termenul de expunere
30 aprilie 2024 viorica.bolun@app.gov.md () 30.04.2024 - 15.05.2024

Scopul inițierii:

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ”Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din or. Sîngerei”.

Prin elaborarea proiectului de hotărâre respectiv se intenționează transmiterea, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului orășenesc Sîngerei din proprietatea publică a statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, în proprietatea orașului Sîngerei:

1) bunul imobil (teren) cu destinația pentru construcții, cu suprafața de 0,1813 ha (număr cadastral 7401519.003), situat în r-nul Sîngerei, orașul Sîngerei, str.Independenței, nr. 122;

2) bunul imobil (construcție), cu suprafața de 746,6 m.p. (număr cadastral 7401519.003.01), situat în r-nul Sîngerei, orașul Sîngerei, str. Independenței, nr. 122.

În vederea eficientizării procesului de elaborare și perfecționare a cadrului normativ, Agenția Proprietății Publice solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați, prin prezentarea propunerilor în acest sens pînă la data de 15 mai 2024 pe adresa electronică viorica.bolun@app.gov.md

Responsabili:

Nume Prenume Funcție Telefon Email
Bolun Viorica consultant principal, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public (022) 234 035 viorica.bolun@app.gov.md
Sari la conținut