APP anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea HG nr.853/1999 cu privire la deschiderea traficului rutier internațional pe barajul Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca de pe râul Prut

Data publicării E-mail recepționare propuneri Termenul de expunere
23 februarie 2024 tatiana.gorceac@app.gov.md () 23.02.2024 - 01.03.2024

Scopul inițierii:

Proiectul de act normativ urmează a fi elaborat în scopul creării premiselor necesare pentru întreținerea și exploatarea durabilă a Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului respectiv, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Responsabili:

Nume Prenume Funcție Telefon Email
Tatiana Gorceac șef adjunct, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări (022) 226 235 tatiana.gorceac@app.gov.md
Sari la conținut