Valorificarea bunurilor imobile

Valorificarea bunurilor imobile (terenurilor) proprietate publică de stat reprezintă modalitatea de administrare a proprietății publice de stat, în speță a terenurilor, din domeniul public și privat al statului, prin transmiterea acestora în folosință temporară.

Valorificarea se efectuează prin încheierea cu Agenția Proprietății Publice a unui contract în acest sens, cu achitarea de către beneficiari a plății pentru utilizare în bugetul de stat, care are drept scop și rezultat principal sporirea valorii și asigurarea administrării eficiente a proprietății publice de stat. 

Moduri de valorificare

Modalitățile de valorificare a terenurilor proprietate publică de stat și stabilirea relațiilor funciare sunt prevăzute de
Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 91 din 11.02.2019.
În dependență de specificul fiecărei modalități de valorificare, sunt elaborate proceduri specifice. 

Locațiunea

Contractul de locațiune se perfectează de Agenția Proprietății Publice și se semnează cu proprietarul bunului imobil (clădiri, edificii, construcţii nefinalizate, plantații multianuale, instalații legate solid de sol, etc.) proprietate privată, amplasat pe teren proprietate publică de stat, pentru terenul aferent, suprafața căruia este determinată în baza studiului de fezabilitate elaborat de către o companie licențiată în domeniul urbanismului, care argumentează și determină necesarul de teren aferent, ținând cont de categoria de destinație și modul de folosință a construcției.

Află mai mult

Arenda

Prin contractul de arendă, o parte (arendator) se obligă să dea celeilalte părţi (arendaș) un teren agricol în posesie și folosință pe o durată determinată, iar aceasta se obligă să efectueze plata de arendă.
Dreptul de arendă a terenurilor agricole libere de construcții, proprietate publică de stat, se obține de către arendaș în rezultatul licitației publice organizată de către comisia de licitație, care se instituie prin ordinul Agenției Proprietății Publice.

Află mai mult

Superficie

Superficie este dreptul real imobiliar de a poseda și folosi terenul altuia în vederea exploatării unei construcții existente a superficiarului, deasupra și sub acest teren. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune și poate fi obiect al unui contract de locațiune.
Contractul de superficie se perfectează de Agenția Proprietății Publice și se semnează cu proprietarul construcției proprietate private, amplasată pe teren proprietate publică de stat.

Află mai mult

Comodat

Prin contract de comodat o parte (comodant) se obligă să dea cu titlu gratuit un bun în folosință celeilalte părți (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost dat.
Terenurile proprietate publică a statului se transmit de către Agenția Proprietății Publice în comodat autorităților administrației publice centrale, autorităților și instituțiilor bugetare de stat, autorităților și instituțiilor publice de stat la autogestiune, întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral de stat, prin încheierea unui act juridic în acest sens, fiind precedat de un studiu de fezabilitate sau notă de argumentare a necesității și scopul utilizării terenurilor solicitate în comodat.

Află mai mult

Servitute

Servitute este sarcina care grevează un imobil (imobilul aservit) pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar (imobilul dominant). Utilitatea poate consta în sporirea confortului imobilului dominant ori poate rezulta din destinația lui economică și poate implica diverse aspecte, cum ar fi trecerea pietonală sau auto, acces la resurse naturale (cum ar fi apa), sau rețele inginerești (cum ar fi conducte sau linii electrice), și altele.
Instituirea servituții de trecere pe terenurile proprietate publică de stat se realizează în cazul în care aceasta este compatibilă cu uzul public.

Află mai mult

Dinamica valorificării bunurilor și terenurilor

Suprafețe valorificate (hectare)

Arendă / Locațiune / Superficie

Sume încasate (lei)

Arendă / Locațiune / Superficie

Statistica pe arenda terenurilor agricole

Date agregate în baza codului ECO 141523

Anul
Număr terenuri
Suprafața
(ha)
Suma încasată
(lei)
2023 47 2.187,5171 12.473.981,00 lei
2022 27 943,1079 5.585.875,00 lei
2021 26 939,8349 5.901.551,00 lei
2020 20 848,9589 4.568.153,00 lei

Statistica pe locațiune terenuri

Date agregate în baza codului ECO 141531

Anul
Număr terenuri
Suprafața
(ha)
Suma încasată
(lei)
2023 12 12,1921 2.930.894,00 lei
2022 12 12,1921 3.027.362,00 lei
2021 12 12,1921 4.642.893,00 lei
2020 4 5,6206 1.147.527,00 lei

Statistica pe superficie terenurilor

Date agregate în baza codurilor ECO 141541

Anul
Număr terenuri
Suprafața
(ha)
Suma încasată
(lei)
2023 1 1,3129 270.509,00 lei
2022 1 1,3129 Gratuit
2021 1 1,3129 Gratuit
2020 1 1,3129 Gratuit

Statistica pe comodat terenurilor

Date agregate despre valorificarea terenurilor de către instituțiile de stat prin intermediul contractelor de comodat

Anul
Număr terenuri
Suprafața
(ha)
Suma încasată
(lei)
2023 69 3.963,0400 Gratuit
2022 42 2.505,2000 Gratuit
2021 34 2.490,0479 Gratuit
2020 15 1.732,7700 Gratuit

Lista bunurilor imobile valorificate

Agenția Proprietății Publice duce evidența bunurilor și terenurilor
în baza HOTĂRÂRII Nr. 91 din 11-02-2019

44

contracte
în total
Data contractului /
prelungirii
Bunul Beneficiar Tip contract Nr. cadastral Localitatea Suprafața Termen
13.05.2021
Teren agricol SRL Guideni Arendă 0131105261 mun.Chișinău, or.Codru 10,0461 ha 5 ani
12.06.2019
Teren agricol SRL Grand OIL Arendă 0131120002 mun.Chișinău, or.Codru 5 ha 25 ani
12.06.2019
Teren agricol SRL Palan Arendă 0131120002 mun.Chișinău, or.Codru 2,7024 ha 17 ani
12.06.2019
Teren agricol Melihova Ala Arendă 0131120002 mun.Chișinău, or.Codru 2,5974 ha 17 ani
09.07.2021
Teren agricol SRL Adecvare-Grup Arendă 0131120002 mun.Chișinău, or.Codru 0,33 ha 5 ani
31.12.2025
Teren agricol Gafin Gheorghe, SRL Brățara Arendă 0131203001 mun.Chișinău, or.Codru 15 ha 5 ani
09.07.2021
Teren agricol GȚ Gaber Ion Mihail Arendă 2539103398 r.Călărași, s.Sadova 5,9999 ha 5 ani
31.12.2025
Teren agricol SRL Ianga-Agro Arendă 3426107321 r.Drochia, s.Maramonovca 3,8751 ha 5 ani
31.12.2025
Teren agricol SRL Roden-Agro Arendă 4114204001, 4114204003, 4114205001, 4114205002, 4114206001 r.Edineț, s.Brătușeni 650,6031 ha 5 ani
25.11.2015
Teren agricol SRL Semincerul Unic Arendă 7456102.049 r.Sîngerei, com.Izvoare 23,3 ha 5 ani
11.05.2017
Teren agricol GȚ Cazacu Andrei Victor Arendă 4503107007 r.Florești, or.Mărculești 10 ha 5 ani
12.02.2014
Teren agricol SRL Comfort Arendă 0100518004 mun.Chișinău, str.Bucuriei, 22 0,0442 ha 5 ani
01.01.2017
Teren agricol GȚ Nacu Grigore Mihail, Arendă 1738101660 r.Cahul, s.Roșu 38 ha 5 ani
15.03.2019
Teren agricol SRL Zgura Agro Arendă 3642102.001 r.Drochia, s.Zgurița 23,435 ha 5 ani
09.09.2020
Teren agricol SRL Almani Lux Arendă 5511103130 mun.Chișinău, com.Băcioi, s.Băcioi 0,9413 ha 5 ani
02.10.2020
Teren agricol SRL Aprocomteh Arendă 0100119271, 0100119271 mun.Chișinău, șos.Muncești, 426 0,3277 ha, 0,1327 ha 5 ani
02.11.2020
Teren agricol SRL Zgura Agro Arendă 3642102.001 r.Drochia, s.Zgurița, 50 ha 5 ani
19.01.2021
Teren agricol Bevziuc Alexandru Arendă 3146213001 r.Criuleni, s.Onițcani 1,2 ha 5 ani
11.05.2015
Teren agricol GȚ Cazacu Andrei Victor Arendă 4503107007 r.Florești, or.Mărculești 60,0 ha 5 ani
28.02.2023
Teren agricol SRL Fructogardeno Arendă 4135104182 r.Edineț, s.Hlinaia 48,7521 ha 15 ani
22.03.2023
Teren agricol SRL Moldova-Zahăr Arendă 4114201003 r.Edineț, com.Brătușeni 2,5809 ha 5 ani
22.03.2023
Teren agricol SRL Moldova-Zahăr Arendă 4114207148 r.Edineț, com.Brătușeni 88,3074 ha 5 ani
22.03.2023
Teren agricol SRL Moldova-Zahăr Arendă 4114207148 r.Edineț, com.Brătușeni 88,3074 ha 5 ani
22.03.2023
Teren agricol SRL Moldova-Zahăr Arendă 4114206002 r.Edineț, com.Brătușeni 52,266 ha 5 ani
22.03.2023
Teren agricol SRL Moldova-Zahăr Arendă 4114207147 r.Edineț, com.Brătușeni 28,2993 ha 5 ani
22.03.2023
Teren agricol SRL Moldova-Zahăr Arendă 4114207149 r.Edineț, com.Brătușeni 62,8307 ha 5 ani
03.04.2023
Teren agricol Agro-Timcos SRL Arendă 3449106.001 r.Dondușeni, s.Țaul 66,7653 ha 5 ani
03.04.2023
Teren agricol Agro-Timcos SRL Arendă 3449106004 r.Dondușeni, s.Țaul 0,5019 ha 5 ani
04.04.2023
Teren agricol SRL Unigrain Arendă 1918308001, 1918309001 r.Florești, com.Cuhureștii de Sus 137,602 ha, 154,4948 ha 5 ani
07.04.2023
Teren agricol SRL Reko-Agro Arendă 1720103005, 1720103004, 1720102002, 1720102003, 1720103002, 1720102004, 1720103001, 1720102556 r.Cahul, s.Crihana Veche 34,7532 ha, 25,1077 ha, 33,6836 ha, 8,8603 ha, 32,8479 ha, 1,8967 ha, 90,1531 ha, 20,3825 ha 5 ani
20.04.2023
Teren agricol GȚ Vadim Micolenco Arendă 1949103206 r.Florești, s.Tîrgul Vertiujeni 98,65 ha 5 ani
29.05.2023
Teren agricol Bojenco Violeta Arendă 4114203.002 r.Edineț, com. Brătușeni 255,6738 ha 5 ani
09.11.2020
Teren aricol SRL Leocons-Service Arendă 0131103001 mun.Chișinău, or.Codru 13 ha 31.12.2025
14.06.2021
Teren cale de comunicație SRL Canion Club Locațiune 3153204004 mun.Chișinău, com.Stăuceni 0,235 ha 5 ani
14.06.2021
Teren cale de comunicație SRL Cancun Prim Locațiune 7101117566 r.Rîșcani, or.Rîșcani 0,0077 ha 5 ani
05.07.2021
Teren destinație specială SRL Energoconstrucția Locațiune 0100308003 mun.Chișinău, str.Meșterul Manole, 3 1,3129 ha 21.12.2066
04.11.2022
Teren fondul apelor SRL Fisher Max Arendă 7123301001 r.Rîșcani, or.Costești 3,2730 ha 5 ani
18.09.2020
Teren neproductiv SRL Arapu & CO Locațiune 0100213298 mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu, 20 0,0091 ha 5 ani
21.10.2021
Teren pentru construcții SRL Impex-Line Locațiune 1031507470 r.Anenii Noi, s.Hîrbovăț 2,541 ha 5 ani
12.11.2021
Teren pentru construcții SRL Tahograf Locațiune 0100119174 mun.Chișinău, str.Pădurii, 26/1 0,2607 ha Perioada locațione încăperior
12.03.2021
Teren pentru construcții SRL Lorinvest Locațiune 0100201572, 0100201558 mun.Chișinău, str.Ghioceilor, 1 0,4184 ha, 0,8229 ha 10 ani
23.09.2020
Teren pentru construcții SRL Impex-Line Locațiune 1031507470 r.Anenii Noi, s.Hîrbovăț 5,2877 ha 5 ani
22.09.2008
Teren pentru construcții SRL Petrom Moldova Locațiune 0300201509, 0300201509 mun.Bălți, R14 Bălți-Sărăteni-M2 0,0597 ha, 0,2641 ha 31.12.2025
18.05.2021
Teren pentru construcții SRL Etichet Invest Locațiune 0100201572 mun.Chișinău, str.Ghioceilor, 1 0,15 ha 10 ani

Lista bunurilor imobile
gestionate de instituțiile de stat

Agenția Proprietății Publice duce evidența bunurilor și terenurilor cu titlu gratuit
pe termen nelimitat în baza contractului de comodat

21

terenuri
în total
Data contractului /
prelungirii
Bunul Beneficiar Nr. cadastral Localitatea Suprafața
23.09.2020
Teren agricol Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp Selecția 7121307050, 7121302990, 7121301850, 7121304050, 7121306050, 7121305550, 7148110004, 7148109011, 7443104002 r.Rîșcani, s.Corlăteni, r.Sîngerei, com.Dobrogea Veche 1663,7322 ha
19.10.2023
Teren agricol Combinatul de Vinuri Cricova 3153103008, 3153107001, 3153208049, 3153208149 mun.Chișinău, com.Stăuceni 672,4079 ha
17.11.2023
Teren agricol Combinatul de Vinuri Mileștii Mici 5521203315, 5521203384, 0131210001, 0131209001 r.Ialoveni, com.Mileștii Mici, mun.Chișinău, or.Codru 89,7757 ha
25.11.2020
Teren agricol Combinatul de Vinuri de Calitate Mileștii Mici 0131111002 mun.Chișinău, or.Codru 68,6836 ha
03.12.2021
Teren agricol Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni 4144103002, 4114102289, 4114202001, 4114204002, 4114202002, 4114202003, 4114103003, 4114201002 r.Edineț, s.Brătușeni 419,5051 ha
06.12.2021
Teren agricol Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație 31532170194, 31532170430, 3153209.002 mun.Chișinău, com.Stăuceni 77,5619 ha
07.12.2021
Teren agricol Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul 3449209183, 3449305502, 3449305501, 3449209184, 3449101581, 34492060228, 34492100134, 34491090102 r.Dondușeni, s.Țaul 259,5612 ha
10.04.2023
Teren agricol Colegiul Agroindustrial din Rîșcani 7101200911, 71012040180, 71012030002, 71012040181, 71012020300, 71011170284 r.Rîșcani, extravilan, or.Rîșcani intravilan 227,5879 ha
10.04.2023
Teren agricol Colegiul Agroindustrial din Ungheni 92011040232, 92772100007, 9277215442 mun. Ungheni, r.Ungheni com.Zagarancea 69,0327 ha
10.04.2023
Teren agricol Colegiul Tehnic Agroindustrial din Svetlîi 9634103074, 9634104036, 9634105292, 9634209324 UTA Găgăuzia, com.Svetlîi 266,0577 ha
28.07.2023
Teren agricol Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducanu 6234111184, 6234113196, 6234112056, 6234112051, 6234112052 r.Ocnița, s.Grinăuți, com. Mihălășeni 130,9048 ha
14.05.2019
Teren cale de cominicație Serviciul Vamal Centru 2717201174 r.Căușeni, s.Hagimus 0,2882 ha
13.08.2020
Teren cale de cominicație Serviciul Vamal Sud 172040128, 1720403008 r.Cahul, s.Crihana Veche 0,0019 ha, 0,0016 ha
21.01.2022
Teren cale de cominicație Primăria Municipiului Ungheni 9201101683, 9201104805, 9201108266, 9201108267, 9201110635 mun.Ungheni 2,282 ha, 7,5151 ha, 2,0302 ha, 0,1813 ha, 3,1396 ha
01.11.2019
Teren neproductiv Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0100206168 mun.Chișinău, sector Centru 0,0157 ha
07.10.2020
Teren pentru construcții Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport 0100423282 mun.Chișinău, sector Rîșcani 0,35 ha
04.07.2022
Teren pentru construcții Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0100521276, 0100520016 mun.Chișinău, sector Centru 0,1235 ha, 0,5150 ha
01.12.2022
Teren pentru construcții Curtea Constituțională 0100520231 mun.Chișinău, sector Centru 0,0811 ha
08.02.2023
Teren pentru construcții Biroul Migrațiune și Azil 2717201174 r.Căușeni, s.Hagimus 0,0082 ha
30.05.2023
Teren pentru construcții Manejul de Atletică Ușoară 100423231 mun.Chișinău, sector Rîșcani 1,3455 ha
16.01.2024
Teren pentru construcții Colegiul de Medică Orhei 6401402218, 6401310103 or.Orhei 0,1988 ha, 0,7056 ha