Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului 419/2012

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului 419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat.