Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern "Cu privire la transmiterea Î.S."Firma Agricolă "Serele Moldovei"