Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat privind lucrările de proiectare şi construcție a terminalelor vamale interne, precum și a cerințelor generale la selectarea partenerului privat.

 

Proiectul hotărârii urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile art.11 lit. b) și e) al Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat și Hotărârii  Guvernului nr.419/2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat, Anexa nr.2.

 

Proiectul prevede scopul, obiectul, obiectivele, condițiile parteneriatului public-privat și cerințele generale privind selectarea partenerului privat în cadrul parteneriatului privind lucrările de proiectare şi construcție a terminalelor vamale interne. 

 

Se invită toți subiecții interesați să se implice activ prin prezentarea propunerilor de elaborare a actului normativ relevat.

 

Persoana de contact: Maria Șendilă, șef Direcție parteneriat public-privat, tel: (022) 22 31 72, email: maria.sendila@app.gov.md.