Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610 din 03.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului și Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea listelor proiectelor, lucrărilor şi serviciilor de interes public național propuse parteneriatului

public-privat/concesiunilor de către autoritățile publice centrale (Hotărârea Guvernului nr. 419/2012 în redacție nouă).

Proiectul hotărârii urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, modificat prin Legea nr. 172/2018 și întru executarea prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile  de servicii. 

Scopul proiectului dat este aducerea în concordanță a actelor normative cu prevederile Legii nr. 121/2018, conform art. 44, alin. (7), litera b) și va contribui la evidențierea sectoarelor și proiectelor de infrastructură publică de interes național propuse spre dezvoltare prin parteneriat public-privat/concesiuni, precum şi eficientizarea administrării bunurilor proprietate publică a statului prin atragerea investițiilor private pentru dezvoltarea patrimoniului public al Republicii Moldova. Astfel, prin proiect se creează o viziune clară a potențialelor proiecte de interes național îndreptate spre creșterea eficienței și calității serviciilor și lucrărilor de interes public implicând activ sectorul privat în dezvoltarea economiei naționale în sectoarele de interes național, precum infrastructura din transport, energetică, învățământ, cultură, deservire socială, securitatea statului, ș.a.  

Se invită toți subiecții interesați să se implice activ prin prezentarea propunerilor de elaborare a actului normativ relevat.

Persoana de contact: Mariana Ceban, consultant principal, Direcția parteneriat public-privat și concesiuni, tel: (022) 23 37 21, email: mariana.ceban@app.gov.md.