Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii de Guvern

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 și Legii nr.100/2017 privind actele normative, Agenția Proprietății Publice anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri și modificarea Anexei nr. 229 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 “Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile”.

Proiectul respectiv urmează a fi elaborat în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a1) și art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, art. 3 alin. (5) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală și art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

Persoana de contact: Aliona Gladcaia, consultant principal, Secția metodologii și reglementări, Direcția  administrare corporativă, metodologii și reglementări: e-mail: aliona.gladcaia@app.gov.md.