Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Anunt privind initierea elaborarii proiectului hotaririi de Guvern "Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile"