Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT

Published on: Mon, 07/02/2018 - 08:51

      Privatizarea Întreprinderii de stat „Vestmoldtransgaz” de către S.R.L ”Eurotransgaz”,  înființată de ”Transgaz” (România), a fost acceptată de Comisia pentru desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice. În urma concursului investițional, organizat în cadrul procesului de privatizare a proprietății publice a Republicii Moldova, cîştigătoare a fost desemnată compania „Eurotransgaz”.

      Construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău constituie a doua etapă de realizare a proiectului de interconectare a sistemelor de transport gaze din Moldova şi România. Noul gazoduct va finaliza conectarea sistemelor de transport gaze ale României şi Moldovei, fiind o prelungire a primei părţi a conductei Iaşi-Ungheni, dată în exploatare în 2014.

      În cadrul negocierilor contractului de vânzare-cumpărare cu câștigătorul concursului s-a determinat că, pentru efectuarea în condiții de strictă legalitate a tranzacției de vânzare-cumpărare și pentru a asigura continuitatea activității întreprinderii și posibilitatea realizării în termen a proiectului investițional asumat de către cumpărător, este necesară îndeplinirea unor condiții suspensive, înainte de trecerea bunului privatizat în proprietatea cumpărătorului. Îndeplinind condiţiile date, Cumpărătorul urmează să asigure transferul în bugetul de stat al RM a prețulului integral de vânzare al complexului patrimonial unic – Întreprinderea de stat „Vestmoldtransgaz”, cu toate drepturile și obligațiile și să inițieze lucrările de construcție a conductei de gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, conform proiectului tehnic elaborat în acest scop, coordonat, în ordinea stabilită, cu autoritățile competente ale Republicii Moldova.

      De menţionat este că cerințele pentru inițierea procedurii de construcție a conductei de gaze naturale pe direcție Ungheni-Chișinău se îndeplinesc conform termenelor stabilite în cadrul negocierilor pentru derularea proiectului.

       Lungimea conductei Ungheni-Chişinău va fi de aproximativ 120 de kilometri şi va avea o capacitate maximă de transport de circa 1,5 miliarde de metri cubi, ceea ce acoperă integral necesitatea de combustibil în Moldova (fără regiunea transnistreană).

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda