Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT DE PRESĂ

Published on: Fri, 10/12/2018 - 10:17

Comunicat de presă

Agenţia Proprietății Publice anunță expunerea la privatizare prin modalitățile prevăzute de legislație a bunurilor proprietate publică de stat supuse privatizării, în condițiile Legii nr.121-XVI din  4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și Hotărârii Guvernului nr. 945 din 20.08.2007.

Pentru data de 31 octombrie este anunțată  licitația „cu strigare” pentru privatizarea a 27 bunuri, inclusiv 14 complexe de bunuri imobile, 12 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice) și 1 obiect nefinalizat. Comunicatul informativ poate fi accesat la adresa electronică https://app.gov.md/ro/content/comunicat-informativ-agentia-proprietatii-publice-anunta-desfasurarea-licitatiei-cu-0

Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la prețul inițial de vânzare al bunurilor expuse la licitație „cu strigare”, constituie 58 891 500 lei.

Pentru perioada 12 octombrie – 15 noiembrie (termen limită de depunere a ofertelor) sunt anunțate concursuri pentru privatizarea a 7 bunuri, inclusiv concurs investițional pentru privatizarea a 2 bunuri (cinematografe)și concurs comercial pentru privatizarea a 5 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice).

Pentru perioada 12 octombrie – 12 decembrie (termen limită de depunere a ofertelor)este anunțat concursul comercial pentru privatizarea a 8 bunuri, inclusiv 5 întreprinderi de stat (complexe patrimoniale unice) și acțiunile statului din 3 Societăți pe acțiuni. Comunicatele informative pot fi accesate la adresa electronică  https://app.gov.md/ro/content/comunicat-informativ-agentia-proprietatii-publice-anunta-desfasurarea-concursurilor-de-0

 

Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la prețul inițial de vânzare al bunurilor expuse la concurs comercial și concurs investițional, constituie1 014 942 200 lei.

Pentru perioada 19 – 23 noiembrie pe piața reglementată a Bursei de Valori sunt anunțate licitații „cu strigare” pentru vânzarea pachetelor de acțiuni ale statului din 16societăți pe acțiuni, dintre care 14 majoritare Comunicatul informativ  poate fi accesat la adresa electronică https://app.gov.md/ro/content/comunicat-informativ-agentia-proprietatii-publice-anunta-desfasurarea-licitatiilor-cu-0

Suma scontată a mijloacelor financiare, raportată la prețul inițial de vânzare al bunurilor expuse la licitație „cu strigare” pe piața reglementată, constituie 376 915 062 lei.

Total, prețul de expunere la privatizare al bunurilor proprietate de stat în cadrul acestei runde constituie 1 450 748 762 lei.

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018, în rezultatul privatizării, cumpărătorii achită  impozitul privat în mărime de 1% de la valoarea fiecărei tranzacții.

Comunicatele informative privind expunerea bunurilor proprietate publică la privatizare sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 12 octombrie 2018.

În perioada expunerii, potenţialii cumpărători pot lua cunoştinţă de materialele din dosarele bunurilor expuse la vânzare în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice – Camera de date, tel. de contact (022) 238-089, (022) 221-457, (022) 234-589.

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda