Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

COMUNICAT INFORMATIV de iniţiere a procedurii de dialog competitiv

Published on: Fri, 06/21/2019 - 13:25

 

 

COMUNICAT INFORMATIV

de iniţiere a procedurii de dialog competitiv

 

Ministerul Apărării al Republicii Moldova cu adresa juridică: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84, MD-2021, în calitate de gestionar al lotului de teren cu suprafaţa de 0,9221 ha, din strada A. Lăpușneanu, nr.10, mun. Bălți, cu numărul cadastral 0300207773, anunţă intenţia de a stabili un raport de parteneriat public-privat, obiectivele, cerinţele şi condiţiile căruia constau în construirea locuinţelor de serviciu şi a obiectivelor de menire social-culturală pe acest teren, care este proprietate publică a statului din domeniul privat (Hotărîrea de Guvern  nr.183 din 28.02.2018).

 

Procedura de selectare a partenerului privat se va desfăşura în baza concursului de selectare a partenerului privat prin aplicarea dialogului competitiv.

 

Durata parteneriatului public-privat urmează a fi stabilită la finalizarea concursului de selectare a partenerului privat.

 

Documentaţia standard de precalificare poate fi obţinută (solicitată) de la Ministerul Apărării, cu sediul în mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 84, Direcţia administrare bunuri imobile, biroul nr.116.Telefoane de contact: 373-022-252-366; 373-022-252-046; 373-022-252-325; 079302556; 076704723; 079553330.      e-mail: dptdotari@army.md; aarapma@army.md.

 

Ofertele preliminare pentru participarea la procedura de dialog competitiv pot fi depuse pe adresa juridică a Ministerului Apărării, în termen de 60 zile calendaristice, de la data publicării prezentului comunicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă sunt reflectate în documentația standard de precalificare.

 

Ofertele preliminare vor fi deschise la sediul Ministerului Apărării, în ziua a treia lucrătoare de la termenul limită de depunere a ofertelor.

 

Rezultatele procedurii de precalificare vor fi anunţate în termen de 3 zile lucrătoare, de la data semnării procesului-verbal de către Comisia de selectare.

 

Modalitatea de repartizare a riscurilor este reflectată în documentația standard de precalificare.

 

Indicatorii de performanță și criteriile de evaluare sunt reflectate în documentația standard de precalificare.

 

Taxa de participare la concurs, constituie 300,0 lei MD, şi urmează a fi achitată în numerar, sau prin transfer la următorul cont:

 

Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

c/b TREZMD2X

Cod IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA

c/f 1006601001229

 

 

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda