Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Contacte

 

Agenția Proprietății Publice

MD-2012, Chişinău, 
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1

Tel: (00373 22) 234-350
E-mail: office@app.gov.md

  

 

Ghenadie Țepordei,

Director general al Agenţiei Proprietăţii Publice

tel. 022-23-43-50

 

Vadim DERMENJI,

Director general adjunct al Agenției Proprietății Publice

tel. 022-23-74-49

 

Direcţia evidenţa patrimoniului public

Vrabie Natalia, şef direcţie

022-22-31-70

Direcţia relații funciare şi bunuri imobile

Chilaru Natalia, şef direcţie

022-23-41-79

Direcţia privatizare și postprivatizare

Cebotarean Dorina, şef direcție

022-22-31-56

Direcţia parteneriat public-privat și concesiuni

Șendilă Maria, şef direcţie

022-22-31-72

Direcția proiecte investiţionale

 

 

Direcţia planificare, analiză și evaluare

 Mardari Serghei, șef direcție

022-22-21-60

Direcția monitorizare a patrimoniului public

Ţîrdea Mihail, șef direcţie

022-23-37-52

Direcția  administrare corporativă, 
metodologii și reglementări

Gîlcă Ion, șef direcţie

022-23-38-80

Direcția contencios și control al legalității

Chicu Sergiu, șef direcție

022-23-75-64

Direcția securitate economică şi gestiunea riscurilor

Ivancov Andrei, șef direcţie

022-22-23-15

Direcția management institutional

Dragoman Sergiu, șef direcţie

022-22-31-48

Serviciul managementul documentelor

Muntean Tatiana, șef serviciu

022-21-35-95

022-23-24-30

Serviciul resurse umane

Onica Marina, șef serviciu

022-23-38-24

Direcția financiară

Paleţchi Anastasia, șef direcţie, contabil-șef

022-23-40-65

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

media@app.gov.md