Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Deplasări de serviciu în străinătate

       În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special ce ține de eficientizarea utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, autoritățile administrației publice centrale, sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora.