Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Mandatarea Domnului Eugenio Roberto Caligiuri

Published on: Tue, 12/31/2019 - 13:23

În contextul necesității valorificării potențialului investițional din Republica Moldova, Agenția Proprietății Publice întreprinde un șir de măsuri pentru a identifica investitori care manifestă interes în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova. Astfel, Agenția a  mandatat pe Domnul Eugenio Roberto Caligiuri cu dreptul de a reprezenta interesele agenției în raport cu persoanele interesate din Asia și Asia Mijlocie de a investi în Republica Moldova. Dl Caligiuri are o vastă experiență ca expert juridic internațional și atragerea investitiilor la nivel global. Considerăm oportun implicarea persoanelor de nivelul dlui Caligiuri în  dezvoltarea mediului de afaceri și a segmentului de parteneriat public privat in Republica Moldova.

 

 

В связи с необходимостью восстановления инвестиционного потенциала в Республике Молдова, Агентство публичной собственности принимает ряд мер по выявлению инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса в Молдове. Таким образом, Агентство публичной собственности, уполномочило господина Эудженио Роберто Калиджиури правом, представлять интересы Агентства публичной собственности в отношении заинтересованных лиц Азии и Средней Азии для инвестирования в Республику Молдова. Г-н Калиджури имеет большой опыт работы в качестве эксперта по международному праву и привлечению инвестиций по всему миру.  Мы считаем целесообразным привлекать людей уровня г-на Калиджури в развитии деловой среды и сегмента частно-государственного партнерства в Республике Молдова.

 

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda