Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Poziția oficială a Agenției Proprietății Publice după modificarea fondatorului S.R.L.”Avia Invest”

Published on: Tue, 12/24/2019 - 09:04

Autoritățile naționale au securizat interesele statale, Aeroportul Internațional Chișinău este în siguranță.

 

În urma informațiilor apărute în presă, pentru corecta și completa informare a opiniei publice, Agenția Proprietății Publice (APP) comunică următoarele:

 

1. Autoritățile Republicii Moldova au securizat interesele naționale în cazul Aeroportului Internațional Chișinău, prin imobilizarea activelor S.R.L.”Avia Invest”, astfel bunurile statului sunt protejate. Nu există nici un risc ca interesul statului să fie afectat în acest caz.

 

2. APP nu a primit nici o notificare oficială despre schimbarea acționariatului companiei S.R.L.”Avia Invest”. Prin intermediul APP, Guvernele anterioare au formalizat relațiile contractuale ale statului cu S.R.L.”Avia Invest”, având obligația de bună gestiune a contractului de concesiune. Acest contract nu este afectat eventual de comportamentul unor companii terțe, înregistrate în diferite jurisdicții, inclusiv offshore, care dețin părți din S.R.L.”Avia Invest”.

 

3. Acuzațiile din spațiul public privind "pierderea controlului" asupra aeroportului sunt lipsite de fundament. Aeroportul Internațional Chișinău este și rămâne proprietatea  statului, al Republicii Moldova, iar concesionarul trebuie să-și îndeplinească condițiile contractuale de gestiune și dezvoltare a infrastructurii prin investiții ferme. Statul, prin APP și prin alte instituții relevante, rămâne garantul corectei implementări a contractului. În cazul în care urmează sa constatăm neîndeplinirea contractului, exista posibilitatea legală - a rezilierii acestuia.

 

4. În ceea ce privește angajamente de concesiune, Curtea de Conturi este așteptată de curând să prezinte un raport privind executarea contractului. De asemenea, APP, în virtutea atribuțiilor legale care îi revin, a solicitat de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică un raport despre evaluarea costurilor lucrărilor realizate de concesionar si corectitudinea investițiilor realizate de către S.R.L.”Avia Invest”. Vom informa transparent și cu celeritate opinia publică despre rezultatele eforturilor instituțiilor statului.

 

5. Urmează sa fie luata o decizie privind viitorul concesiunii pe baza acestor decizii. Respectarea procedurii de concesiune este o prioritate nu doar pentru APP, dar și pentru instituțiile de drept din țara noastră.

 

6. Tranzacțiile internaționale ale pachetelor de acțiuni între companii nu afectează relația contractuală dintre stat și S.R.L.”Avia Invest”. Interesul statului are prioritate, iar proprietatea asupra bunurilor statului este securizată potrivit legii și măsurilor legale. Nu există nici un pericol ca astfel de tranzacții să pună în risc controlul statului asupra bunurilor Aeroportului Internațional Chișinău. Mai mult, facem precizarea că, în viitor, potrivit Legii nr.121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, nu mai au dreptul să participe la procedurile de atribuire a concesiunilor companiile înregistrate in jurisdicțiile ce nu implementează standarde internaționale de transparență. Acesta este o măsură suplimentară pentru a evita relații contractuale cu companii străine care nu sunt transparente în ceea ce privește acționarii.

IMPORTANT

There are no items yet.

Subscribe to Agenda