Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice

A A A

Comunicate informative

Agenţia Proprietăţii Publice anunţă desfăşurarea concursurilor de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat

Concursurile sunt organizate în corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, Hotărîrii Guvernului nr. 945 din 20 august 2007Read more

Agenţia Proprietăţii Publice anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE” de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat

Bunurile proprietate de stat se expun la privatizare în corespundere cu prevederile Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărârii Guvernului nr.945 din 20 august 2007Read more

Pages