Transparența în procesul decizional

Agenția Proprietății Publice își propune să asigure: informarea, în modul stabilit, a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate despre inițierea elaborării deciziilor și despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective și posibilități egale pentru participarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate la procesul decizional.

Anunțuri de intenție privind inițierea politicilor în anul curent

Proiecte în dezbatere publică în anul curent

Arhiva proiectelor pentru anii precedenți:

Anunțuri privind retragerea proiectelor

Rapoarte privind transparența în procesul decizional

Anul de raportare Semnatar Data publicării Fișier
2023 Roman Cojuhari 26.01.2024 Descarcă