Arenda

Transmiterea în arendă a terenurilor agricole prin licitație ”cu strigare”cu strigare se efectuează în conformitate cu Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu legislația funciară şi cu alte acte legislative.

Procedurile de dare în arendă a terenurilor proprietate publică a statului, sunt stabilite în Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2019 și Regulamentul privind licitațiile cu strigare și reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009.

AcțiuneaTermen de realizare
Identificarea terenurilor agricole libere de construcții/instalații, care nu sunt utilizate în procesul educațional și de cercetare a instituțiilor publice/întreprinderilor de stat.   Conform informațiilor prezentate  
Perfectarea Ordinului cu privire la expunerea terenurilor agricole proprietate publică de stat la licitație cu strigare pentru obținerea dreptului de arendă.     
Achiziționarea serviciilor de evaluare a prețului de piață a plății de arendă a terenurilor agricole ce urmează a fi expuse la licitație. 
Perfectarea Ordinului cu privire la instituirea Comisiei de licitație pentru selectarea arendașilor terenurilor agricole.      
Perfectarea documentației lotului expus la licitație care include:
-planul geometric în 3 exemplare, aprobat de Agenție ce determină suprafața terenului propusă spre a fi transmisă în arendă;
-raportul evaluatorului ce determină prețul de piață a arendei și borderoul de calcul al prețului normativ;
-copia extrasului din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B;
-proiectul contractului de arendă;
-comunicatul informativ cu privire la desfășurarea licitației cu strigare.
                 
Publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al RM și pe pagina web a Agenției, care include următoarele informații:
-data, ora și locul desfășurării licitației;
-dreptul expus la licitație și locul aflării terenurilor;
-caracteristica terenului (nr. cadastral, suprafața, bonitatea);
-prețul de expunere și condițiile de participare la licitație, inclusiv modul și termenele de achitare a prețului;
-condiții de obținere a dreptului de arendă;
-suma taxei de participare și mărimea acontului pentru fiecare drept expus la licitație;
-termenul limită de prezentare a cererilor și a documentelor necesare pentru participare la licitație cu strigare.       
Cu cel puțin 15 zile înainte de începerea licitației              
Solicitanții depun cererea de participare la licitație (conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere) cu anexarea:
-documentelor care certifică identitatea participantului;
-actele care confirmă achitarea acontului și a taxei de participare;
-procura, în cazul participării prin reprezentanți. 
Cu o zi lucrătoare înainte de începerea licitației  
Participanții la licitație se înregistrează la secretarul Comisiei de licitație.  Cu cel puțin 15 minute pînă la începerea licitației
Licitația cu strigare se va desfășura în următoarele condiții:
– înainte de începerea licitației Comisia stabilește pasul licitării;
– licitantul anunță numărul bunului licitat și descrie succint bunul expus;
– licitantul anunță numerele de înregistrare ale participanților înregistrați pentru licitarea bunului respectiv;
– licitația începe cu anunțarea de către licitant a prețului de expunere al bunului și pasul licitării;
– anunțarea câștigătorului care a propus cel mai mare preț.     
 
Participantul căruia i s-a adjudecat dreptul de arendă este obligat:
-să semneze procesul verbal al rezultatelor licitației (conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind licitațiile cu strigare și cu reducere);
-să achite în avans chiria pentru cel puțin un an în bugetul de stat.
20 zile           
Agenția Proprietății Publice va încheia cu câștigătorul licitației contractul de arendă și transmite terenurile în arendă.7 zile

Detalii suplimentare: (022) 22-31-49 sau Linia Verde (022) 22-99-60

Sari la conținut