Comodatul

Transmiterea în comodat a terenurilor proprietate publică a statului  se efectuează în conformitate cu Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, cu legislația funciară şi cu alte acte legislative.

Procedurile de transmitere în comodat a terenurilor proprietate publică a statului, sunt stabilite în Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 91/2019, care stabilește că terenurile se transmit de către Agenție în comodat autorităților administrației publice centrale, autorităților/instituțiilor bugetare de stat, autorităților/instituțiilor publice de stat la autogestiune, întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral de stat. 

AcțiuneaTermen de realizare
1. Depunerea cererii privind încheierea contractului de comodat a terenului, la care se vor anexa: studiul/notă ce argumentează necesitatea utilizării în activitatea entității a terenului respectiv;copia Deciziei privind înregistrarea entității;extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată;  la decizia administratorului terenului
2. Examinarea cererii și materialelor anexate la cerere şi comunicarea entității a acordului pentru elaborarea planurilor geometrice, sau după caz, refuzul motivat30 zile
3. Prezentarea de către solicitant a planurilor geometrice în 3 exemplare (perfectate de către executanții de lucrări cadastrale)până la 45 zile
4. Coordonarea de către Agenția Proprietății Publice a planurilor geometrice prezentate15 zile
5. Elaborarea proiectului contractului de comodat a terenului solicitat5 zile
6. Remiterea în adresa solicitantului a proiectului contractului de comodat a terenurilor solicitate.5 zile
7. Semnarea și sigilarea contractului de comodat solicitat.5 zile

Detalii suplimentare: (022) 22-31-49 sau Linia Verde (022) 22-99-60

Sari la conținut