Drumuri Edineț


S.A. „Drumuri-Edineț” este un agent economic din țară, specializat în construcția, reparația și întreținerea drumurilor, ce deservește drumurile publice naționale din zona ce cuprinde sectoarele Edineț, Briceni, Dondușeni și Ocnița.

Informații generale

Drumuri Edineț
1003604013877
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

F - Construcții

F4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

#
0246-284-94
1 aprilie 1998
Borosan Artur
159

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

25.185.710,00 lei
96.83%
53.222.484,00 lei
1.077.455,00 lei
0.03%
45.833.903,00 lei
+641.947,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 25.185,71 53.222,48 45.833,90 24.893,08 159 +641,95
2021 25.185,71 54.070,94 51.092,20 24.248,73 178 -4.347,44
2020 25.185,71 52.425,56 45.890,54 28.610,36 199 +2,11
2019 25.185,71 55.504,12 48.653,29 28.591,55 183 -383,20

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 1,71% 13,88% 1,22 3,75
2021 -10,92% 5,51% 0,99 2,44
2020 0,01% 12,47% 1,45 3,95
2019 -0,80% 12,34% 1,59 4,04

Planuri de achiziții

2022
Planificat
36.913.600,00 Lei
Executat
-
Diferență
-
Planul de achiziții

Organul executiv

Borosan Artur - din 22.01.2022 Director interimar

Reprezentatul statului

Pluta Elvira - din 20.06.2023, Șef adjunct Direcția administrarea bunurilor imobile și funciare, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Budaian Teodora - din 12.06.2023, Consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și funciare, Agenția Proprietății Publice
Balan Ludmila - din 12.06.2023, Consultant principal, Direcţia privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietății Publice, Membru
Guțu Marin - din 12.06.2023, Consultant principal, Serviciul securitate în transport, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru
Pană Viorel - din 12.06.2023, Șef Direcția investiții publice și asistență financiară externă, Ministerul Finanțelor,Membru
Munteanu Elena - din 12.06.2023, Șef Serviciul managementul documentelor, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Adunarea generală a acționarilor:

Agenția Proprietății Publice - 96,828%
Alți acționari - 3,172%

Organele de control

Comisia de cenzori:

Croitoru Anastasia - din 12.06.2023, Şef adjunct Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice, Membru
Damian Galina - din 12.06.2023, Șef Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern, Ministerul Finanțelor,Membru
Tăbăcaru Sergiu - din 12.06.2023, Șef Direcția politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Drumuri Edineț (Statut-Drumuri-Edinet.pdf - 0.5 Mb)
Cod de guvernanță Drumuri Edineț (Cod-de-guvernanta-Drumuri-Edinet.pdf - 0.3 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-13.pdf - 0.3 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-11.pdf - 0.1 Mb)
SF 2021 (SF2021-12.pdf - 4.7 Mb)
SF 2020 (SF2020-12.pdf - 7.8 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliul Drumuri Edineț (Regulamentul-Consiliul-Drumuri-Edinet.pdf - 0.7 Mb)
Regulamentul Comisiei de cenzori (Regulamentul-Comisiei-de-cenzori.pdf - 0.5 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Drumuri Edineț
Darea de seama Consiliul - 2022-Drumuri Edinet
Raport cenzori-2022-Drumuri Edineț
Raport conducere-2022-Drumuri Edineț