TRACOM


Informații generale

„Uzina de tractoare „Tracom”
1002600007237
S.A. - Societate pe acțiuni
Întreprinderi active

Entitate din administrarea Agenției Proprietății Publice care îți desfășoară activitatea economică în regim ordinar

L - Tranzacții imobiliare

L6820 - Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

https://tracom.md/
info@tracom.md
022-301-801
23 noiembrie 1995
16

Capital social

2019-2022
mii lei

Venit / cost vânzări

2019-2022
mii lei

Profit / pierderi

2019-2022
mii lei

Active nete

2019-2022
mii lei

Salariul mediu

2019-2022
lei

Număr anagajați

2019-2022
număr

Situația economică curentă

datele înregistrate pentru anul de raportare

59.839.192,00 lei
93.18%
27.732.623,00 lei
0,00 lei
0.03%
17.866.595,00 lei
+1.730.831,00 lei
0.00 lei
0.00 lei
0.00 lei
Întreprinderea a acoperit pierderile din anii precedenți

Dinamica performanței economice

Anul
Capitalul social
(mii Lei)
Venituri din vânzări
(mii Lei)
Costul vânzărilor
(mii Lei)
Active nete
(mii Lei)
Angajați
(număr)
Profit sau pierdere
(mii Lei)
2022 59.839,19 27.732,62 17.866,59 67.661,45 16 +1.730,83
2021 59.839,19 18.273,49 9.823,07 66.436,82 17 +2.159,84
2020 59.839,19 19.025,46 10.330,14 65.232,02 19 +1.665,39
2019 59.839,19 16.311,65 9.196,67 64.845,70 19 +474,58

Dinamica indicatorilor financiari

Anul
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea veniturilor din vânzări
Lichiditatea curentă
Rata solvabilității generale
2022 3,10% 35,58% 24,35 78,57
2021 3,77% 46,24% 12,75 42,35
2020 2,85% 45,70% 16,35 63,70
2019 0,77% 43,62% 8,35 34,02

Planuri de achiziții

Planificat
Informație lipsă
Executat
Informație lipsă
Diferență
Informație lipsă
Raport de execuție

Organul executiv

Zamir Gubadov - din 23.11.2023 Director interimar

Reprezentatul statului

Canțîr Serafima - din 15.08.2023, Șef Serviciul resurse umane, Agenția Proprietății Publice

Organele de conducere

Consiliul societății:

Cortac Vadim Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale - Consultant principal Agenția Proprietății Publice, Președinte
Malanciuc Irina - Consultant principal Direcția contecios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice, Membru
Eremeeva-Copcea Anastasia - Șef Serviciul metodologia evaluării bunurilor imobile, Ministerul Finanțelor, Membru
Pșenicinii Igor - Secretar General adjunct al Guvernului, Membru
Florea Sergiu - Șef Secția politici în domeniul securității cibernetice, Direcția politici în domeniul tehnologiei și economiei digitale, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Adunarea generală a acționarilor :

Agenția Proprietății Publice - 93,177
Alți acționari - 6,823%

Comisia de cenzori:

Gorceac Tatiana - Șef interimar Secția metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice, Membru
Vizir Ala - Consultant principal Secția politici contabile și audit, Ministerul Finanțelor, Membru
Demidcenco Tatiana - Consultant principal Secția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Membru

Documente anexe

Statutul și codul de guvernanță corporativă

Statut Tracom (Statut-Tracom.pdf - 16.4 Mb)
decizii_de_modificari_2016 (decizii_de_modificari_2016.pdf - 1.8 Mb)
decizii_de_midificari_2016-2017 (decizii_de_midificari_2016-2017.pdf - 5.9 Mb)
Codul de guvernanță Tracom (Codul-de-guvernanta-Tracom.pdf - 0.2 Mb)

Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță a entității

Indicatori de performanță 2022_2023 (Indicatorii-de-performanta-2022_2023-25.pdf - 0.2 Mb)

Situații financiare anuale

SF 2022 (SF2022-25.pdf - 11.2 Mb)
SF 2021 (SF2021-26.pdf - 0.1 Mb)
SF 2020 (SF2020-26.pdf - 0.1 Mb)

Regulamente interne

Regulamentul Consiliului Tracom (Regulamentul-Consiliului-Tracom.pdf - 0.1 Mb)

Rapoarte de activitate

Raport audit 2022 Tracom
Raport Cenzori Tracom